niedziela, 18 lutego 2007

UM Starogard - informacje - 15.02.2007

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 15 lutego 2007 r.W związku z ogłoszonym przez Helenę Bugaj, Przewodniczącą Rady Miejskiej konkursem literackim poniżej prezentujemy list skierowany do starogardzkiej młodzieży gimnazjalnej.

Droga Młodzieży,

Jesteście na progu dorosłości. Przed Wami najtrudniejsze w życiu wybory, z którymi wiążą się pytania: Kim być? Co robić w przyszłości? Jakim być człowiekiem? Odpowiedzi na te pytania są ogromnie ważne, zarówno dla Was, jak i dla całego społeczeństwa. To właśnie Wy za jakiś czas weźmiecie "ster" w swoje ręce i od Was będzie zależała przyszłość naszej ojczyzny i naszego miasta.

Dziś obserwujemy bardzo szybki postęp zarówno technologiczny, jak i elektroniczny. Bombardowani jesteście, szczególnie Wy, młodzi, ogromem informacji i bodźców ze wszystkich stron. Treści te często przesycone są patologią, agresją i wypaczają waszą młodą, kształtującą się osobowość, pozostawiając trwałe ślady na całe życie.

Mocno wierzę w waszą mądrość oraz w to, że potraficie odróżnić dobro od zła i wybierać to, co naprawdę stanowi wartość. Taką wartością jest życie, które trzeba szanować, przyjaźń, którą należy pielęgnować, troska o słabszych w klasie, w obronie których nieraz trzeba stanąć, szacunek dla przyrody, dla mienia wspólnego szkoły, miasta. To jest nasze wspólne dobro, na które pracowały pokolenia.

Aby w przyszłości zostać dojrzałym psycho-społecznie człowiekiem, wymaga to pracy nad sobą.
To nie tylko prawa ucznia, o których dziś tyle się mówi, lecz przede wszystkim powinności oraz poczucie obowiązku uformuje z was silnych, mądrych , odpowiedzialnych ludzi.

Papież Jan Paweł II powiedział do młodzieży na Westerplatte: " Wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali".
Proszę, byście te słowa wzięli sobie do serca, pielęgnowali je teraz i w przyszłości . Ważne są one szczególnie dziś, kiedy fala agresji, przemocy i braku szacunku do drugiego człowieka przetacza się przez życie społeczne, sięgając również do szkół..

Życzę Wam, droga młodzieży, wiele dobra i wytrwałości w realizacji pomyślnych dla Was planów życiowych.
Zachęcam serdecznie do wzięcia udziału w konkursie literackim na temat:

Co z nauczania Jana Pawła II uważam za istotne w moim przyszłym dorosłym życiu?

Propozycję udziału w konkursie kieruję do wszystkich gimnazjalistów w naszym mieście. Mam, nadzieję, że wysiłek podjęty dla uczestnictwa w nim pomoże każdemu uczestnikowi w odkrywaniu własnej, godnej drogi - poprzez piękną młodość - ku pełni człowieczeństwa.

Helena Bugaj
Przewodnicząca Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz