sobota, 3 lutego 2007

UM Starogard - informacje - 31.01.2007

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 31 stycznia 2007 r.
Zaproszenie

W piątek, 2 lutego, o godzinie 9:00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Starogardzie, w ramach programu "Odblaskowa Gmina" odbędzie się uroczyste wręczenie odblasków uczniom tej szkoły. MEDIA SERDECZNIE ZAPRASZAMY


W środę, 24 stycznia, prezydent miasta Edmund Stachowicz uczestniczył w uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd.

W ostatnim czasie Jednostka Straży Pożarnej wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Star Mann 2,5/25 oraz samochód specjalny SH 18 po kapitalnym remoncie.

Samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony został w ramach partycypacji kosztów przez Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który przekazał 125 tys zł, w tym kwota 60 tys zł przekazana ze środków KSRG w ramach porozumienia pomiędzy pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP i Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP. Pozostałą kwotę przekazał Urząd Miejski w Starogardzie Gd. W wysokości 256 tys zł. Ponadto Urząd Miejski przekazał kwotę na uzbrojenie i wyposażenie w sprzęt samochodu w kwocie 45 tys zł. Przekazany samochód spełnia wszystkie parametry techniczne oraz standardy stawiane pojazdom pożarniczym. Przeznaczony będzie do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz także do zabezpieczania licznych imprez masowych organizowanych na terenie miasta Starogardu Gdańskiego. Samochód ten w znaczącym stopniu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta.

Drugi samochód specjalny podnośnik hydrauliczny SH 18 po kapitalnym remoncie. Zostało zakupione podwozie wraz z silnikiem i kabiną załogi. Ze spalonego pojazdu zostało przełożone tylko ramię wraz z koszem. Koszt sfinansowania remontu w wysokości 55 tys zł pokrył Urząd Miejski. Wyremontowany podnośnik jest niezbędny w celu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta ale i całego powiatu. Szczególnie wykorzystywany jest przy działaniach na wysokości. Poza pożarami wykorzystywany jest również do zwalczania innych zagrożeń między innymi: usuwanie zwisających sopli, usuwanie zalegającego śniegu na dachach, zwisających konarów drzew i tym podobnych zdarzeń.

Przypominamy

mieszkańcom Starogardu, że w wyniku przetargu nieograniczonego dotyczącego kompleksowych usług komunalnych na terenie naszego miasta wyłoniono wykonawcę tych prac, tj. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM.

W ramach zawartej umowy firma ta zobowiązana jest do zimowego oczyszczania ulic i placów Gminy Miejskiej, a więc do mechanicznego i ręcznego oczyszczania chodników, ciągów pieszych, placów i jezdni oraz posypywania ich materiałami do zwalczania śliskości zimowej i usuwania po zakończonej akcji zimowej zanieczyszczeń w postaci piasku. Firma Starkom jest również zobowiązana do utrzymywania pogotowia zimowego umożliwiającego natychmiastowe podejmowanie działań z tym związanych.

Stałym utrzymaniem zimowym objęte są drogi ujęte w wykazie dróg gminnych objętych mechanicznym i ręcznym posypywaniem jezdni i chodników. Do nich należą wszystkie drogi przejęte od Starostwa Powiatowego oraz 45 ulic w mieście. Są to te ulice, gdzie odbywa się komunikacja zbiorowa. Drogi te wchodzą w skład I strefy odśnieżania. W następnej kolejności odśnieżane są drogi II strefy, które objęte są zimowym utrzymaniem interwencyjnym.

W związku z możliwością wystąpienia w najbliższym czasie niekorzystnych zjawisk zimowych, takich jak: gołoledź, lodowica, Urząd Miejski przypomina, że art.5 ust.1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. Z dnia 20 listopada 1996 r. ze zm./ nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek zapewnienia czystości i porządku przez uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Za chodnik taki uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Kto nie wykonuje w/w obowiązków podlega karze grzywny. Stosowne kontrole przeprowadza Straż Miejska.

Jednocześnie informujemy, że za stan zimowego utrzymania dróg na osiedlach mieszkaniowych odpowiadają Spółdzielnie Mieszkaniowe i Zarząd Budynkami Mieszkalnymi czyli zarządcy tych terenów.


W dniu 27.01.2007

w Urzędzie Miejskim w Starogardzie Gdańskim Prezydent Miasta Edmund Stachowicz spotkał się z Burmistrzem Gminy Centrum miasta Kaliningradu - Wiktorem F. Kudriawcewem. Spotkanie było pierwszym kontaktem obu stron od czasu objęcia stanowiska Prezydenta Miasta przez Edmunda Stachowicza i miało charakter roboczy.

W czasie rozmowy poruszono kwestię kontaktów dwustronnych pomiędzy Starogardem Gdańskim a Gminą Centrum Miasta Kaliningradu realizowanych na wielu płaszczyznach objętych porozumieniem o współpracy. Szczególnie dużo miejsca poświęcono planom związanym ze wspieraniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, a zwłaszcza kontynuacji corocznego forum gospodarczego obydwu miast organizowanego na przemian w Starogardzie i Kaliningradzie. Burmistrz Gminy Centrum, jako przyszły gospodarz forum zaplanowanego na rok 2007, przedstawił wstępny harmonogram przygotowań oraz zaprosił przedstawicieli naszego miasta do Kaliningradu na kolejne robocze spotkanie w marcu b.r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz