wtorek, 25 marca 2008

Pinczyn. Zakończenie "Magic English"

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU MAGIC ENGLISH

W I półroczu roku szkolnego 2007/2008 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie realizowany był Projekt edukacyjny "Magic English" realizowany w ramach Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności English Teaching, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Projekt "Magic English" miał na celu przede wszystkim rozwijanie zainteresowania nauką języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży wiejskiej.

Zajęcia prowadzone były w trzech sekcjach: teatralnej, wokalnej oraz do spraw promocji. Każda z poszczególnych sekcji miała swoje zadania: sekcja teatralna przygotowywała przedstawienie "Little Red Ridinghood" oraz prezentację nt. Wielkiej Brytanii "Great Britain in my eyes", sekcja wokalna zajęła się oprawą muzyczną przedstawień, sekcja do spraw promocji przygotowywała plakaty, foldery, zaproszenia oraz gazetkę "Magic English".

Ponadto prowadzone były zajęcia językowe, gdzie uczniowie rozwijali swoje kompetencje leksykalne, gramatyczne z języka angielskiego oraz zajęcia kulturowe, w czasie których gromadzili informacje nt. krajów anglojęzycznych.
Odbyły się wyjazdy do kina oraz do Konsulatu Brytyjskiego w Gdańsku, gdzie uczniowie mieli okazję wysłuchać informacji nt. Wielkiej Brytanii.

18 grudnia 2007 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie odbył się Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej pt. "Christmas is coming".
Konkurs był jednym z elementów podsumowania projektu "Magic English" W konkursie brali udział uczniowie z klas IV - VI szkół gminy Zblewo (Bytonia, Kleszczewo, Pinczyn oraz Zblewo). Uczestnicy zaprezentowali utwory o tematyce świątecznej . Jury stanęło przed niezwykle trudnym zadaniem, gdyż wszystkie występy przygotowane były na wysokim poziomie i trudno było wyłonić zwycięzców.

Uczestnicy konkursu, uczniowie, którzy brali udział w realizacji projektu oraz zaproszeni goście udali się na śniadanie w stylu brytyjskim.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz