poniedziałek, 5 lipca 2010

50-lecie ślubu Państwa Krokowskich

50-LECIE ŚLUBU

Zygmunt i Irena Krokowscy 50-lecie ślubu obchodzili wraz z Wójtem Gminy Panem Erwinem Makiłą oraz Panią Danutą Skonieczną.Państwo Krokowscy poznali się w Czarnymlesie, gdzie zamieszkali na ojcowiźnie Pana Zygmunta. Ślub odbył się 28 czerwca 1960r. w kościele Parafialnym w Czarnymlesie. Jak wspominają, dzień ślubu był typowym czerwcowym dniem. Na początku spadł czerwcowy deszczyk, a potem zaświeciło piękne słońce. Do ślubu jechali bryczkami, co w dzisiejszych czasach jest bardzo rzadko spotykane.

Państwo Krokowscy pracowali na własnych gospodarstwie rolnym i wychowywali troje dzieci. Obecnie jeden z synów mieszka wraz z rodzicami i z własną rodziną, która jest podporą dla rodziców. Pozostałe dzieci mieszkają poza wsią Czarnylas. Obecnie Państwo Zygmunt i Irena mają troje wnucząt.

Wójt Gminy Pan Erwin Makiła i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Danuta Skonieczna złożyli najserdeczniejsze życzenia z okazji tak pięknego jubileuszu, życząc dużo zdrowia i doczekania kolejnych jubileuszy.

Jubilaci otrzymali piękne kwiaty i skromny upominek od Samorządu Gminnego, który wręczyli Wójt Gminy Skórcz oraz Pani Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Skórczu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz