sobota, 17 lipca 2010

WIELKI SUKCES PARAFII PĄCZEWO

Zarząd Województwa Pomorskiego przychylił się do opinii Grupy Strategicznej ds. Lokalnej infrastruktury społecznej i inicjatyw obywatelskich i dofinansował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 projekt pod tytułem: "Prace konserwatorskie i restauracyjne Kościoła p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pączewie" złożony przez tę parafię. Przy całkowitej wartości 340 840,66 zł przyznano dofinansowanie w wysokości 75,74%, to jest 258 152,72 zł. Transze będą wypłacane dopiero po wykonaniu kolejnych etapów prac.Na konkurs zgłoszono około 90 wniosków, z czego dofinansowanie uzyskało jedynie 21. Pączewski projekt znalazł się w piątce tych, które dostały taki sam, największy z uzyskanych, procent dofinansowania. Co do wielkości inwestycji (ilości uzyskanych pieniędzy) uplasował się na drugim miejscu. Można powiedzieć, że razem z czterema wnioskami zajął na równi pierwsze miejsce. Parafia wystartowała z wnioskiem pierwszy raz i od razu odniosła tak wielki sukces w skali całego województwa i regionu. W dużej mierze autorką sukcesu jest mieszkanka Pączewa pani Anna Wysocka, która włożyła wiele serca, pracy, zaangażowania i energii w przygotowanie wniosku oraz pilotowanie go we wszelkich instytucjach.

W uzasadnieniu przyznania dofinansowania podkreślono, iż opis projektu wyczerpująco uzasadnia potrzebę jego realizacji mając na uwadze stan zabytkowego obiektu i sposób jego wykorzystania. Ponadto projekt prowadzi do całkowitego i trwałego rozwiązania zdefiniowanego we wniosku problemu. Jest też powiązany z innymi projektami dotyczącymi szeroko rozumianej infrastruktury społecznej. Przewiduje zastosowania instrumentu elastyczności. Jest realizowany na obszarach słabych strukturalnie.

Barbara Dembek-Bochniak


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz