środa, 28 lipca 2010

Uroczystości Święra Policji w Starogardzie


Starogard Gd. dnia 27-07-2010 r.


Scenariusz
Uroczystości Święta Policji w 2010 r.
w Komendzie Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim


I. CZAS
27 lipca 2010 r. o godz. 13:00

II. MIEJSCE UROCZYSTOŚCI
Aula Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim,
Ul. Bohaterów Getta 2

III.U ROCZYSTOŚĆ PROWADZIŁ
podinsp. Grzegorz TAFLIŃSKI - Naczelnik Wydziału PrewencjiPRZEBIEG UROCZYSTOŚCI


1. O godz. 13 00 Komendant Powiatowy Policji insp. Mirosław CZARNECKI wprowadza na salę insp. Czesława KOSZYKOWSKIEGO - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku i Starostę Powiatu Starogardzkiego Leszka BURCZYK .

3. O godz.13 00 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Bogusław ZIEMBA składa meldunek insp. Czesławowi KOSZYKOWSKIEMU Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

4. Podinsp. Bogusław ZIEMBA przekazuje prowadzenie uroczystości
podinsp. Grzegorzowi TAFLIŃSKIEMU.


5. Powitanie przybyłych na uroczystość gości:

- mł. insp. Czesława KOSZYKOWSKIEGO - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
- Pana Andrzeja GRZYB Senator RP
- Panią Danielę CHRAPKIEWICZ Posła na Sejm RP
- V-ce Starostę Kazimierza CHYŁA
- Pana Henryka WOJCIECHOWSKIEGO Zastępcę Prezydenta Starogardu Gd.
- Pan Piotr CYCHNERSKI - Przewodniczący Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
- Księdza Witolda KREFT - Kapelana KPP w Starogardzie Gdańskim


Burmistrzów miast:

- Pana Ryszarda DĄBEK - Burmistrza Miasta Skórcza
- Pana Jana GRZONKA - Burmistrza Czarnej Wody
- Pana Dariusza SKALSKIEGO - Burmistrza Skarszew

Wójtów gmin:

- Panią Barbarę TOMCZAK Wójta Gminy Osieczna
- Pani Stanisława KUROWSKA Wójta Gminy Osiek
- Pani Zofia KIRSZENSTEIN Wójta Gminy Smętowo Graniczne
- Pana Stanisława POŁOM Wójta Gminy Starogard Gd.
- Pana Jana WIERZBĘ Przewodniczącego Rady Gminy
- Pana Sławomira BIELIŃSKIEGO Wójta Gminy Lubichowo
- Pana Antoniego CYWIŃSKIEGO Wójta Gminy Kaliska
- Pana Artura HEROLD Zastępcę Wójta Gminy Zblewo
- Pana Erwina MAKIŁA Wójta Gminy Skórcz
- Pana Mieczysława PŁACZEK Wójta Gminy Bobowo

Przywitano również

- Pana Janusza MALCZYŃSKIEGO Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gd.
- Pana bryg. Zbigniewa KAMIŃSKIEGO Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd.
- Pana kpt. Zbigniewa MISZCZAK Zastępcę Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd.
- Pana mjr Jacka KLEINA przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Starogardzie Gd.
- Pana Janusza POCHYLCZUK Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim
- Pana Jana STRZELCZYK Przewodniczącego Komisji Samorządności, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego przy Radzie Miasta w Starogardzie Gd.
- Pana Jarosława CYSARCZYK Komendanta Straży Miejskiej w Starogardzie Gd.
- Pana Lecha MAGNUSZEWSKIEGO Prezesa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Starogardzie Gd.

przedstawicieli związków zawodowych:

- przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w Gdańsku Pana Józefa PARTYKA
- Panią Danutę WOJAK Przewodniczącą Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KPP
- Panią Sylwię CZEŚNIKOWSKĄ Przewodniczącą Zarządu Terenowego NSZZ Pracowników Policji KPP
- Pana Zbigniewa RAJKOWSKIEGO Prezesa Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów przy KPP w Starogardzie Gd.


Powitano również przedstawicieli mediów, a także wszystkie osoby, które nie zostały wymienione a zaszczyciły swoją obecnością policyjną uroczystość.
Przywitano także policjantki i policjantów oraz pracowników Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Gd.


6. HYMN PAŃSTWOWY

7. Zabranie głosu przez Komendanta Powiatowego Policji insp. Mirosława CZARNECKIEGO


8. ODZNACZENIA

A) Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2010 roku w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego nadano

Srebrną Odznakę "Zasłużony Policjant"

1. podinsp. ZIEMBA Bogusławowi
2. asp. szt. CZARNOTA Mirosławowi

Brązową Odznakę "Zasłużony Policjant"

1. st. asp. BUCIKIEWICZ Mariuszowi
2. st. asp. KROMER Mateuszowi
3. asp. ERDANOWSKIEMU Januszowi

- odznaczonym medale wręczał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Czesław KOSZYKOWSKI i Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim insp. Mirosław Czarnecki.

(Odznaczenie podinsp. Bogusławowi ZIEMBA zostało wręczone przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w dniu 21 lipca 2010 r. podczas uroczystej akademii w KWP Gdańsk)


9. MIANOWANIA NA WYŻSZE STOPNIE W KORPUSIE:

A/ aspirantów Policji

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w korpusie aspirantów Policji Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku Rozkazem Personalnym Nr 1512 z dnia 08 lipca 2010 roku mianował :

1.na stopień aspiranta sztabowego Policji :

1. st. asp. POĆWIARDOWSKIEGO Tomasza

2. na stopień starszego aspiranta Policji:

1. asp. SZYDZIKOWSKĄ Alicję
2. asp. BENKE Tadeusza
3. asp. BUCIKIEWICZ Mariusza
4. asp. KROMER Mateusza
5. asp. LOKŚ Sławomira

- odznaczonym akty mianowania wręczał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Czesław KOSZYKOWSKI i Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim insp. Mirosław Czarnecki.

3. W tym samym korpusie na stopień aspiranta Policji Komendant Wojewódzki Policji mianował:

1. mł. asp. MACHNIKOWSKĄ Izabellę
2. mł. asp. BŁAŻEJEWSKIEGO Jarosława
3. mł. asp. ĆWIKLIŃSKIEGO Rafała
4. mł. asp. EBERTOWSKIEGO Roberta
5. mł. asp. GOŁUŃSKIEGO Waldemara
6. mł. asp. JANKOWSKIEGO Marcina
7. mł. asp. JELEŃ Jarosława
8. mł. asp. KELLAS Krzysztofa
9. mł. asp. KUNISZEWSKIEGO Wiesława
10. mł. asp. MALKOWSKIEGO Tomasza
11. mł. asp. MAŃKIEWICZ Grzegorza

- odznaczonym akty mianowania wręczał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Czesław KOSZYKOWSKI i Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim insp. Mirosław Czarnecki.

(akt mianowania asp. Waldemarowi GOŁUŃSKIENU został wręczony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz V-ce Starostę powiatu starogardzkiego Kazimierza Chyła w dniu 21 lipca 2010 r. podczas uroczystej akademii w KWP w Gdańsku)


4. W tym samym korpusie na stopień aspiranta Policji Komendant Wojewódzki Policji mianował:


1. mł. asp. MARQUARDT Marka
2. mł. asp. NIERZWICKIEGO Piotra
3. mł. asp. RESZKA Mirosława
4. mł. asp. STOPA Krzysztofa
5. mł. asp. SULEWSKIEGO Mariusza
6. mł. asp. TUSZYŃSKIEGO Arkadiusza
7. mł. asp. ZABICIEL Józefa
8. mł. asp. ZIELIŃSKIEGO Leszka

- odznaczonym akty mianowania wręczał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Czesław KOSZYKOWSKI i Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim insp. Mirosław Czarnecki.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji na stopień młodszego aspiranta Policji Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku Rozkazem Personalnym Nr 1513 z dnia 08 lipca 2010 roku mianował :

1. sierż. szt. KREFT Angelikę
2. sierż. szt. BURNICKIEGO Grzegorza

- odznaczonym akty mianowania wręczał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Czesław KOSZYKOWSKI i Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim insp. Mirosław Czarnecki.


B/ podoficerów Policji

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w korpusie podoficerów Policji Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku Rozkazem Personalnym Nr 1514 z dnia 08 lipca 2010 roku mianował:


1. na stopień SIERŻANTA SZTABOWEGO POLICJI:

1. st. sierż. CZAPSKIEGO Michała
2. st. sierż. KACZKOWSKIEGO Krzysztofa
3. st. sierż. NADOLNEGO Krzysztofa
4. st. sierż. REDZIMSKIEGO Artura
5. st. sierż. SOBOLEWSKIEGO Krzysztofa
6. st. sierż. UKLEJA Damiana

2. na stopień STARSZEGO SIERŻANTA POLICJI :

1. sierż. BUDZYŁĘ Dorotę
2. sierż. BARAN Jarosława
3. sierż. BUKOWSKIEGO Michała
4. sierż. CZYŻEWSKIEGO Adama
5. sierż. ĆWIKLIŃSKIEGO Artura
6. sierż. DEPKA PRĄDZYŃSKIEGO Mariusza
7. sierż. GAŃKO Tomasza
8. sierż. GRZYWACZ Mateusza

- odznaczonym akty mianowania wręczał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Czesław KOSZYKOWSKI i Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim insp. Mirosław Czarnecki.

3. W tym samym korpusie na stopień STARSZEGO SIERŻANTA POLICJI Komendant Wojewódzki Policji mianował:

1. sierż. LITWIŃSKĄ Ilonę
2. sierż. OSSOWSKĄ Renatę
3. sierż. PIECHOCKĄ Joannę
4. sierż. SZWEDA Małgorzatę
5. sierż. WULNIKOWSKĄ Katarzynę
6. sierż. LOKŚ Bogumiła
7. sierż. NOGAL Roberta
8. sierż. OPERACZ Krzysztofa
9. sierż. PACHULSKIEGO Łukasza
10. sierż. STAWARZ Marcina
11. sierż. SZARMACH Macieja
12. sierż. WALKOWSKIEGO Tomasza
13. sierż. WELTROWSKIEGO Mariusza
14. sierż. ZIELIŃSKIEGO Marka
15. sierż. ZIEMBA Mariusza
16. sierż. ŻABIŃSKIEGO Marcina

- odznaczonym akty mianowania wręczał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Czesław KOSZYKOWSKI i Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim insp. Mirosław Czarnecki.


4. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w korpusie podoficerów Policji Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku Rozkazem Personalnym Nr 1515 z dnia 08 lipca 2010 roku mianował :

na stopień SIERŻANTA POLICJI :

1. st. post. CHRAPKOWSKĄ Agatę
2. st. post. SYLDATK Aleksandrę
3. st. post. ŻURAWSKĄ Magdalenę
4. st. post. JACEWICZ Przemysława
5. st. post. JASIŃSKIEGO Andrzeja
6. st. post. MUSZYŃSKIEGO Przemysława

- odznaczonym akty mianowania wręczał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Czesław KOSZYKOWSKI i Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim insp. Mirosław Czarnecki.

(akt mianowania sierż. Agacie CHRAPKOWSKIEJ został wręczony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz V-ce Starostę powiatu starogardzkiego Kazimierza Chyła w dniu 21 lipca 2010 r. podczas uroczystej akademii w KWP w Gdańsku)

C/ szeregowych Policji

W korpusie szeregowych Policji Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim Rozkazem Personalnym Nr 200 z dnia 16 lipca 2010 roku mianował

na stopień STARSZEGO POSTERUNKOWEGO POLICJI:

1. post. GENDZIERSKĄ Natalię
2. post. GRZESZKIEWICZ Ewę
3. post. LANGOWSKIEGO Michała

- odznaczonym akty mianowania wręczał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Czesław KOSZYKOWSKI i Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim insp. Mirosław Czarnecki.

10. Z okazji Święta Policji w uznaniu wzorowo wykonywanej pracy w Policji oraz za zaangażowanie społeczne Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Zarząd Wojewódzki NZSS Pracowników Policji w Gdańsku wyróżnił dyplomem niżej wymienionych pracowników Policji KPP w Starogardzie Gdańskim:

- Sylwię CZERWONKA
- Sylwię DOBROWOLSKĄ

- dyplomy wręczał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Czesław KOSZYKOWSKI i Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim insp. Mirosław Czarnecki.

11. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku oraz Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim za zaangażowanie w realizacji obowiązków służbowych oraz uzyskanie najlepszych efektów w służbie w I półroczu 2009 roku wyróżnił nagrodami motywacyjnymi w formie pieniężnej funkcjonariuszy oraz pracowników Policji KPP w Starogardzie Gd.

12. W imieniu funkcjonariuszy głos zabrała przedstawicielka wyróżnionych policjantów - mł. asp. Angelika KREFT

13. Zaproszenie do wypowiedzi przybyłych na uroczystość gości.

14. Zakończenie uroczystości.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz