sobota, 10 lipca 2010

Budowa sali sportowej w Bobowie idzie zgodnie z planem

Obecnie trwają intensywne prace związane z dokończeniem pokrycia dachu nad zapleczem socjalnym oraz pozostałe roboty murowe. Zakończono montaż elementów układu grzewczo-wentylacyjnego gruntowego wymiennika ciepła oraz wykonano podkłady betonowe pod posadzki w części socjalnej. Umocniono także częściowo skarpę od strony południowej.Do końca lipca planowane jest rozpoczęcie montażu paneli dachowych w technologii ABM Steel Building. Polega to na wytwarzaniu przez odpowiednią maszynę prostego panelu z dostarczonej w zwojach płaskiej blachy. W celu otrzymania profilu łukowego stanowiącego podstawowy element konstrukcji dachu przycięty na wymaganą długość profil przetwarza się powtórnie doginając go w łuk o określonym promieniu. Powstałe łuki są układane jeden na drugim w pozycji leżącej i następnie łączone ze sobą. Łączenie profili następuje poprzez zaciśnięcie odpowiednio brzegi. Powstałe połączenia są całkowicie szczelne i nie uszkadzają powłoki blachy. Nie używa się żadnych dodatkowych elementów łączących, jak śruby czy nity. Grupy połączonych ze sobą łuków są podnoszone dźwigiem, ustawiane na profilu stalowym osadzonym na fundamencie i łączone ze sobą. W ten właśnie sposób powstanie cała samonośna powłoka dachowa sali oraz łącznika.

ZDJĘCIA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz