wtorek, 13 lipca 2010

CZASEM TAK NIEWIELE POTRZEBA...

"Czasem tak niewiele potrzeba, by w tak krótkim czasie wydarzyło się tak wiele dobrego ..." Te słowa w pełni wyrażają to, co miało miejsce 23 maja br. w Kamionce, która już od dawna słynie z organizowania różnorodnych imprez sportowo - rekreacyjnych, nie tylko dla mieszkańców gminy, ale również znacznie wykraczając poza jej granice.
W piękne, słoneczne, niedzielne popołudnie, na obiektach PSP w Kamionce już po raz czwarty, odbył się Gminny Festyn Rodzinny na Sportowo, którego organizatorami byli: Uczniowski Klub Sportowy "Gaudium" z Kamionki, Urząd Gminy Smętowo Graniczne oraz Sołectwo Kamionka. Celem imprezy była: popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy Smętowo Graniczne i okolic, a w szczególności wsi Kamionka oraz integracja społeczności lokalnej.
Była to impreza dla wszystkich, a szczególnie dla rodzin pragnących zmierzyć się w różnorakich konkurencjach sportowo - rekreacyjnych. Słoneczna pogoda zachęcała całe rodziny do uczestnictwa w Festynie, gdzie każdy mógł znaleźć

dla siebie coś interesującego.
Uroczystego otwarcia Festynu Rodzinnego dokonali organizatorzy w osobach: p. Teresa Surma - dyrektor szkoły w Kamionce, p. Urszula Drost - prezes UKS "Gaudium", p. Alicja Małkowska - sołtys wsi Kamionka i ksiądz Andrzej Taliński - proboszcz parafii Kamionka.
Dla uczestników Festynu przygotowano wiele atrakcji (muzycznych, tanecznych, sportowo - rekreacyjnych i kulinarnych). Cześć artystyczną rozpoczęły radosne występy: zespołu wokalno - tanecznego "KAMYCZEK" działającego przy PSP w Kamionce i młodzieżowej grupy tanecznej "RESPEKT" działającej przy UKS "Gaudium" w Kamionce (opiekunkami tych grup są panie: Urszula Drost i Jolanta Kaszubowska).


W ramach Festynu odbył się II GMINNY FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ, w którym udział wzięła młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wśród śpiewających uczestników Festiwalu w kategorii zespół udział wzięli: duet ze Szkoły Podstawowej w Rychławie, zespół "FLORENTER" działający przy Parafii w Kamionce, zespół z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lalkowach i zespół wokalno - taneczny "KAMYCZEK" z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionce, a w kategorii solista śpiewały i grały dziewczęta ze szkół w Rychławie i Kamionce oraz z WTZ z Lalków.

Jury, pomimo swego profesjonalizmu, miało nie lada trudności w wyłonieniu zwycięzców, gdyż poziom wykonywanych utworów był bardzo wyrównany.
Wykonawców oceniali: przewodnicząca jury: p. Teresa Surma oraz członkowie: p. Maria Koniarska, p. Wioletta Grzemska, p. Małgorzata Griffkowska, p. Przemysław Łukowski.
Pod uwagę brana była: znajomość tekstu, muzyczna interpretacja piosenek, oryginalność, aranżacja i prezentacja na scenie.


Zwycięzcami II GMINNEGO FESTIWALU PIOSENKI TURYSTYCZNEJ w Kamionce byli:

W kategorii solistów (szkoła podstawowa):

I miejsce - Klaudia Ciesiółka z Nowego;
II miejsce - Kinga Mańkowska - PSP Kamionka;
III miejsce - Adrianna Muszyńska - PSP Kamionka:

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Kamila Braun i Małgorzata Buławska z PSP w Kamionce.


W kategorii solistów (szkoła ponadpodstawowa):

I miejsce - Julita Szczygieł - PG Nowe;

II miejsce - Karolina Owczarek - WTZ Lalkowy


W kategorii zespoły:

I miejsce - zespół FLORENTER działający przy Parafii Kamionka;

II miejsce - zespół KAMYCZEK z PSP Kamionka;

III miejsce - duet z SP Rychława;

III miejsce - zespół WTZ Lalkowy


Zwycięzcy Festiwalu otrzymali różnorodne, cenne nagrody ufundowane przez fundatora p. Sławomira Kowalskiego - właściciela Firmy Handlowo - Usługowej "KOWALSKI" z Grudziądza (absolwenta PSP w Kamionce). Sponsor zadbał również o poczęstunek dla wszystkich uczestników Festiwalu.

Po zakończeniu konkursu na scenie pojawił się ponownie zespół FLORENTER, który do końca Festynu prezentował wiele radosnych piosenek.

Oczekiwanym punktem Festynu, który każdego roku dostarcza wiele radości uczestnikom, jest turniej 3 - osobowych drużyn rodzinnych, przygotowany i prowadzony przez księdza Andrzeja Talińskiego - proboszcza parafii Kamionka.

W tym roku rodziny rywalizowały ze sobą w następujących konkurencjach rekreacyjno - sportowych:

- bieg na nartach;

- rzut do celu hula - hoppem;

- rzut woreczkami do wiadra;

- jazda rowerem;

- bieg z taczką.

Uczestniczące w rozgrywkach drużyny rodzinne wykazały się wieloma zadziwiającymi umiejętnościami, a przebieg turnieju był dla widzów wspaniałą zabawą.

Wśród rywalizujących ze sobą drużyn najlepszymi w tym roku okazały się rodziny: Badźmierowskich z Rudawek, Durajewskich z Kamionki, Bojanowskich z Rynkówki.

Wszystkie drużyny uczestniczące w konkurencjach rekreacyjno - sportowych otrzymały wiele praktycznych nagród rzeczowych zróżnicowanych pod względem wartości, ufundowanych przez Urząd Gminy w Smętowie Granicznym.

Kolejną ciekawą rywalizacją sportową Festynu był turniej siatkarski, gdzie rywalizowały ze sobą drużyny mieszane: Rodziców i Dzieci. Drużyny otrzymały w nagrodę dyplomy, piłki i gry. Podczas tego mini turnieju, tak naprawdę liczyła się wspaniała zabawa, dlatego też kapitanowie drużyn, zdobyte nagrody, przekazali na cele szkolne.

W czasie Festynu zorganizowano loterię fantową z ciekawymi nagrodami ufundowanymi przez ludzi o otwartych sercach. Dochód z loterii przeznaczono na zakup strojów dla zespołu wokalno - tanecznego KAMYCZEK.

Panie z Rady Szkoły przygotowały i sprzedawały ciasto, kawę, herbatę, a p. Alicja Małkowska - sołtys wsi Kamionka, osobiście serwowała kiełbaski z grilla. Kolejny raz nie zabrakło również członków ze Stowarzyszenia św. Brata Alberta ze Smętowa, którzy częstowali chętnych pyszną grochówką. Wszystkie dzieci obecne na Festynie otrzymały lody od kolejnego sponsora p. Tadeusza Włodarczaka - IGLOTEX Skórcz.

Zdaniem uczestników, Festyn był imprezą bardzo udaną. Przybyli, kolejny raz spotkali się z gościnnością i serdecznością Kamionki. Byli pod wrażeniem tego, że taką udaną imprezę można cyklicznie organizować w małej wsi.

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom: p. Sławomirowi Kowalskiemu - Firma Handlowo Usługowa KOWALSKI z Grudziądza, p. Tomaszowi Surma - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RARYTAS ze Smętowa, p. Januszowi Moczyńskiemu - Piekarnia Smętowo, Stowarzyszeniu św. Brata Alberta ze Smętowa, p. Tadeuszowi Włodarczak - IGLOTEX ze Skórcza, p. Ewie i Grzegorzowi Surma - Sklep Spożywczy z Kamionki za okazaną pomoc, życzliwość i wsparcie.

Urszula Drost, Jolanta KaszubowskaBieg na nartach.


Klaudia Ciesiółka z Nowego - Laureatka Festiwalu.


Laureaci Festiwalu.


Młodzieżowa grupa taneczna RESPEKT działająca przy UKS GAUDIUM.


Publiczność II GMINNEGO FESTIWALU PIOSENKI KAMIONKA 2010.


Uroczyste otwarcie Gminnego Turnieju Rodzinnego Na Sportowo Kamionka 2010.


Występ Zespołu wokalno- tanecznego KAMYCZEK z Kamionki.


Zespół wokalno muzyczny FLORENTER z parafii Kamionka.


Zmagania drużyn w turnieju rodzinnym.

Zwycięzcy Gminnego Turnieju Rodzinnego Na Sportowo Kamionka 2010.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz