środa, 12 września 2012

NAUKA ZA DARMO: Opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, technik masażysta i inne na topie


NAUKA ZA DARMO !!!

ZAPEWNIAMY PRAKTYKI ZAWODOWE

SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

UCZYMY SIĘ W PIĄTKI I SOBOTY,

NIEDZIELA WOLNA


OPIEKUNKA DZICIĘCA - 2 LATA


Opiekunka Dziecięca to idealny zawód dla osób, które charakteryzuje zamiłowanie do pracy

z dziećmi. Ważne jest również umiejętność nawiązania szybkiego kontaktu z dzieckiem i podtrzymywanie go, tak aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Istotna jest również kreatywność, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga.

Absolwenci kształcenia w tym zawodzie posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rozwoju, wychowania

i pielęgnowania małego dziecka. Są przygotowani do prowadzenia zabaw i zajęć, zaspokajania potrzeb, obserwowania stanu zdrowia, współpracy z rodzicami.

Pracować można w: żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka, sanatoriach.


OPIEKUN MEDYCZNY- 1 ROKOpiekun medyczny będzie wspierał pielęgniarkę w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Przygotowany jest do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej, pomocy w zaspokajaniu potrzeb biologicznych Opiekun Medyczny to zawód, w którym chętnie zatrudnia się osoby w średnim wieku a nawet

i więcej.

Pracować można w: placówkach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo - leczniczych, szpitalach.


TECHNIK MASAŻYSTA - 2 LATA

Kwalifikacje i prawo do samodzielnego wykonania zawodu nabywa się w 2 lata. Masażysta wykonuje zabiegi masażu oraz inne fizykoterapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości pacjenta, które usprawniają leczenie

i rehabilitację chorych.

Program nauki obejmuje: masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, refleksoterapię, masaż punktowy, sportowy, kosmetyczny i wiele innych. Technik masażysta jest nie tylko w pełni wystarczającym, ale

i największym tytułem jaki można uzyskać ucząc się tej profesji.

MOŻLIWOŚĆ ZAŁOŻENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI !

Pracować można w: SPA, klubach sportowych, gabinetach odnowy biologicznej itp.

TECHNIK BHP - 1,5 ROKU
Branża BHP zmienia się i rozwija a zapotrzebowanie na fachowców wciąż rośnie. Zaczyna to być przyszłościowy, nowoczesny i dynamiczny zawód. W Unii Europejskiej bezpieczeństwo i higiena pracy są traktowane bardzo poważnie. Coraz częściej mówi się o kulturze bezpieczeństwa w organizacjach.

Żeby rozpocząć pracę w zawodzie wystarczy wykształcenie średnie i tytuł technika BH wówczas zostanie się inspektorem, a po trzech latach można awansować na starszego inspektora.

Mając tytuł technika BHP pracować można w: przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 100 osób,

w Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędach Dozoru technicznego.

Technicy BHP posiadają kwalifikacje do: przeprowadzania kontroli BHP w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP; sporządzania protokołów pokontrolnych; ustalania przyczyn wypadków oraz chorób zawodowych; integrowania działań poszczególnych służb pracowniczych w zakładzie pracy w zakresie obowiązków dotyczących BHP, w tym również w zakresie organizowania okresowych badań lekarskich i profilaktyki zdrowotnej pracowników.Wszyscy nasi absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom i prawo do wykonywania zawodu .Organizujemy również ciekawe kursy i szkolenia : kadrowo-płacowy, księgowy początkujący, tipsy żelowe, pierwsza pomoc przedmedyczna i wiele innych.

OSOBY UCZĄCE SIĘ W NASZEJ SZKOLE ORAZ ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ 20 % ZNIŻKIul. Rycerska 1 (I piętro- nad drogerią NATURA)

83-200 Starogard Gdański

www.plejada.edu.pl e-mail: stg.plejada@op.pl

tel/fax 58 56 305 12

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do czwartku 8:00-17:00

piątek 8:00-19:00, sobota 8:00-15:00Brak komentarzy:

Prześlij komentarz