środa, 21 maja 2008

Internetowe Centrum w Osieku

"INTERNETOWE CENTRUM EDUKACYJNO-OŚWIATOWE NA WSI"

15 marca br. w Osieku ruszył Projekt pn. "INTERNETOWE CENTRA EDUKACYJNO-OŚWIATOWE NA WSI" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2, Działanie 2.1. W ramach projektu uruchomionych zostało 480 takich Centrów oświatowo-kulturalnych na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich w całej Polsce.

W skład partnerstwa realizującego projekt wchodzą: Uniwersytet w Białymstoku, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Combidata Poland sp. z o.o pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Więcej ... [PDF]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz