piątek, 9 maja 2008

Pomnik Kazimierza Deyny - konkurs

APEL DO MEDIÓW I REGULAMIN KONKURSU

Przesyłam regulamin konkursu, który ma na celu doprowadzenie do powstania pomnika Kazimierza Deyny. Regulamin został już wysłany do uczelni plastycznych w Polsce i stowarzyszeń oraz artystów. Mam nadzieję, że pomożecie nam Państwo w realizacji naszego zamierzenia i jako lokalne media włączycie się w realizację tego pomysłu. Służę wszelkimi dodatkowymi informacjami.
Pozdrawiam,
Patryk Gabriel


Starogard Gdański, 18 kwietnia 2008 r.
Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w dotarciu do wszelkich osób zainteresowanych udziałem w konkursie na projekt rzeźby Kazimierza Deyny - wybitnego reprezentanta Polski w piłkę nożną.

Inicjatywa powstania miejsca, które będzie pamiątką postaci, a jednocześnie atrakcją architektoniczno-turystyczną Starogardu Gdańskiego, należy do grupy osób skupiających różne zawody oraz środowiska społeczne. Jedynym co łączy wszystkich członków tego nieformalnego komitetu jest chęć upamiętnienia Kaki oraz pochwalenia się osobom spoza Starogardu swoim zdecydowanie najsławniejszym mieszkańcem.

Od strony formalnej przedsięwzięcie jest firmowane autorytetem Stowarzyszenia Instytut Kociewski - znanej w regionie organizacji, w głównej mierze wydawniczej. W przedsięwzięcie zaangażowany jest również Poseł na Sejm RP Sławomir Neumann, którego biuro jest miejscem pracy Komitetu.

Szczególnie gorąco pragniemy zachęcić do udziału w konkursie młodych artystów - studentów i absolwentów, dla których zwycięstwo w konkursie może stanowić dobrą promocję swojego talentu. Kazimierz Deyna jest bowiem oficjalnie uznany za najlepszego piłkarza XX wieku w Polsce, a nasze przedsięwzięcie ma szansę stać się pierwszym, upamiętniającym jego osobę w formie rzeźby.

Jestem przekonany, że spotka się ono nie tylko z hojnością fundatorów, ale przede wszystkim z dużym zainteresowaniem mediów. Oczywiście konkurs jest w pełni otwarty, a jego warunki znajdują się w zamieszczonym niżej regulaminie.
Z poważaniem,
Patryk Gabriel

Postać Kazimierza Deyny, najlepszego polskiego piłkarza XX wieku, uznanego za jednego z najlepszych piłkarzy lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia na świecie,
a przede wszystkim najsłynniejszego starogardzianina, powinna zostać godnie upamiętniona w jego rodzinnym mieście. W tym celu ogłoszony zostaje konkurs na projekt rzeźby.

Regulamin Konkursu

1. Celem konkursu jest opracowanie projektu rzeźby, która poprzez ekspresję, oryginalność i estetykę upamiętniać będzie Kazimierza Deynę - piłkarza, który urodził się w Starogardzie Gdańskim w roku 1947 i oddawać niepowtarzalny charakter jego sportowych dokonań.

2. Konkurs adresowany jest do artystów plastyków, stowarzyszeń artystycznych oraz architektów i ma charakter ogólnopolski.

3. W zamyśle organizatorów rzeźba ma spełniać następujące warunki:
1. realistyczna postać Kazimierza Deyny,
2. rozmiar 1:1, strój sportowy reprezentacji Polski, element obowiązkowy - piłka nożna,
3. osadzona równo z poziomem pod łoża,
4. elementem otoczenia rzeźby powinna być płyta upamiętniająca fundatorów i postać Deyny, oświetlenie oraz ławeczki (mała architektura) tworząca niewielki skwer.

4. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby:
1.biorące udział w opracowaniu warunków konkursu,
2.biorące udział w opracowaniu regulaminu konkursu,
3.biorące udział w organizowaniu konkursu, w tym członkowie Komisji Konkursowej.

5. Miejscem umieszczenia rzeźby wykonanej na podstawie wyłonionego projektu jest teren Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim - |rynek .

6. Dostarczony projekt musi zawierać:

1. planszę rozwiązania plastycznego z rysunkiem technicznym zawierającym wymiary rzeźby w formie elektronicznej,
2. opis materiału i sposobu wykonania rzeźby,
3. niemalowany gipsowy model rzeźby w skali,
4. wizualizację małej architektury,
5. szacunkową kalkulację finansową wykonania projektu (w oddzielnej, zaklejonej kopercie).

7. Projekt będzie oceniany na podstawie następujących kryteriów:

1. zgodności z celem konkursu,
2. oryginalności,
3. kompozycji,
4. walorów artystycznych,
5. sposobu ekspozycji rzeźby ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla zwiedzających (możliwości robienia zdjęć).

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyeliminowania prac, które nie spełniają warunków niniejszego regulaminu oraz naniesienia na elementach projektu zmian polegających na umieszczeniu loga sponsorów.

9. Projekty na konkurs należy składać w terminie do 15 września 2008 r. roku w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP Sławomira Neumanna, ul. Kościuszki 27 (biuro nr 22), 83-200 Starogard Gdański (kontakt: tel. 058-536-83-61, tel. kom. 0 504 260 184 - Patryk Gabriel, e-mail: gabriel@iq.pl). Projekt oraz wszystkie załączniki muszą zostać sporządzone w języku polskim w formie pisemnej oraz dostarczone w zamkniętym opakowaniu oznakowanym jako "Projekt rzeźby upamiętniającej Kazimierza Deynę".
W opakowaniu musi znajdować się zamknięta koperta z następującymi danymi autora projektu:
imię i nazwisko,
miejsce i data urodzenia
adres zameldowania, adres kontaktowy
numer i seria dowodu osobistego
Pesel.

10. Nadesłane projekty oceniane będą przez Komitet Budowy Pomnika, w skład której wejdą:

Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

11. Nagrody:
Zwycięzca konkursu po sporządzeniu umowy ze Stowarzyszeniem Instytut Kociewski oraz przeniesieniu na Stowarzyszenie Instytut Kociewski całości autorskich praw majątkowych do projektu otrzyma nagrodę w postaci realizacji projektu rzeźby oraz 5.000 zł brutto. Autor zwycięskiego projektu będzie miał możliwość jego realizacji na podstawie osobnej umowy.

12. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 30 września 2008 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz