czwartek, 15 maja 2008

"Młodzi o Pomorzu" Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego. - nabór artykułów

Otwieramy nabór artykułów do działu "Młodzi o Pomorzu" Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego. Do 31 maja czekamy na propozycje tekstów od młodych ludzi zainteresowanych Pomorzem - jego rozwojem, teraźniejszością i przyszłością. Najbliższy numer PPG nosić będzie tytuł "Dobre rządzenie".


Poniżej znajdziecie Państwo listę zagadnień i pytań, które mogą pomóc w wyborze podejścia do tematu. Zagadnienia te nie są jednak w żaden sposób obligatoryjne, mają jedynie "rozjaśnić" temat i ukazać jego złożoność.


• Definiowanie interesu zbiorowego i realizacja długofalowych programów w regionie jest domeną nie tylko władzy samorządowej - kto poza nią powinien angażować się w te działania? Przedsiębiorcy? Organizacje pozarządowe? Media? Obywatele?
• Urząd jako firma - możliwe? Potrzebne?
• Jaka rola społeczeństwa obywatelskiego w "dobrym rządzeniu"? Jaka jest kondycja społeczeństwa obywatelskiego w województwie pomorskim?
• Ile i jaki udział społeczeństwa w zarządzaniu regionem? W jakich dziedzinach wskazana jest szersza partycypacja społeczeństwa, a które należy zostawić w gestii wybieranych władz samorządowych?
• Parlamenty młodzieżowe - znak rozwoju demokracji czy papierowa idea?
• Wspólnoty mieszkaniowe, parlamenty studenckie i inne formy oddolnej organizacji - czy mogą/powinny mieć realny wpływ na rozwój lokalnego otoczenia?
• W jakim stopniu władza (każdego szczebla) powinna podejmować decyzje w naszym imieniu, a ile powinno pozostawać w naszej gestii?
• Jacy jesteśmy - my, Pomorzanie?
a) czy jesteśmy przygotowani i chętni do większego udziału w planowaniu rozwoju regionu i naszych miast oraz gmin? Czy jesteśmy jednocześnie świadomi wiążącej się z tym odpowiedzialności za nasze regionalne i lokalne podwórka?
b) czy my jesteśmy zdolni do działań zbiorowych? Czy potrafimy żyć we wspólnocie? Czy ufamy sobie wzajemnie?
c) czy istnieje pomorska tożsamość? Czy jesteśmy zintegrowani jako Pomorzanie, czy jednak więcej nas dzieli niż łączy?

Objętość artykułu nie powinna przekroczyć 10 000 znaków. Za opublikowany tekst jego autor otrzymuje honorarium.

Z życzeniami weny twórczej i słonecznymi pozdrowieniami,

Martyna Bildziukiewicz

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk
E-mail: martyna.bildziukiewicz@ibngr.pl
Tel. (58) 524 49 32
Tel. kom. +48 600 801 362
Fax: (58) 524 49 08
www.ibngr.pl
www.ppg.gda.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz