środa, 21 maja 2008

Smętowo. "Zielona Energia dla Kociewia…"

"Zielona Energia dla Kociewia"

Taką nazwę nosi projekt, którego oficjalne rozpoczęcie nastąpiło 15 maja br. w Smętowie Granicznym. Spotkanie miało charakter organizacyjno-techniczny, w którym uczestniczyli:Wójt Gminy Smętowo - Zofia Kirszenstein,

przedstawiciele firmy konsultingowej CONSILO z Kościerzyny - Kamila Żywicka oraz Jędrzej Myszka, którzy pełnią rolę inżyniera kontraktu na wykonanie zadania i będą zajmować się kontrolą przebiegu inwestycji pod względem budowlano-technicznym, jak również rozliczeniem finansowym całości projektu,

przedstawiciele Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowego "TAMUR" ze Starogardu Gdańskiego - Tadeusz Szczubełek i Marek Banach - Wykonawca projektu, który został wybrany w drodze przetargu

Dyrektorzy: Stanisław Ciesielski - Zespół Kształcenia i Wychowania w Smętowie - oraz Dorota Chyła - Samorządowe Przedszkole - to na terenie prowadzonych przez nich placówek będzie realizowany projekt

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie - Michał Chrzanowski

Kierownik Administracji Oświaty i Wychowania w Smętowie - Grażyna Soboń

Przewodniczący Rady Gminy - Jan Kulczyński

Radna Rady Gminy w Smętowie - Elżbieta Motykowska

Pracownicy Urzędu Gminy w Smętowie - Grzegorz Górski i Marlena Laskowska


Projekt "Zielona Energia dla Kociewia - kompleksowa termomodernizacja, włącznie z instalacją kolektorów solarnych w kompleksie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym", realizowany jest poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Składa się trzech etapów, z których pierwszy miał właśnie oficjalne rozpoczęcie (jego przeprowadzenie nastąpiło w ramach udzielonego zamówienia ZP-340/2/2008). W dalszym planie jest między innymi: termomodernizacja skrzydła północnego i łącznika wraz z instalacją 32 kolektorów słonecznych, które zostaną włączone w obwód ciepłej wody użytkowej ( 2009r. ) oraz termomodernizacja przedszkola i sali gimnastycznej ( 2010r. ).

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest ochrona środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej poprzez termomodernizację budynków. Widać tutaj, że zostanie istotnie zmieniony bilans energetyczny budynków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy Smętowo Graniczne. Inwestycja w znacznej mierze będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Liczymy, że podniesie świadomość ekologiczną mieszkańców i być może będzie inspiracją do tworzenia indywidualnych punktów ogniw słonecznych.

Po spotkaniu, które miało miejsce w Urzędzie Gminy, uczestnicy udali się do Zespołu Kształcenia i Wychowania, by tam komisyjnie przekazać plac budowy i wprowadzić Wykonawcę na teren realizacji pierwszego etapu projektu - termomodernizacji starego pawilonu.

Poniżej galeria zdjęć…


Komisyjne przekazanie placu budowy

Przedstawiciele firmy konsultingowej CONSILO Kamila Żywicka i Jędrzej Myszka

Uczestnicy spotkania otwierającego I etapu projektu "Zielona Energia dla Kociewia"

Przewodniczący RG Smętowo Jan Kulczyński i przedstawiciele firmy TUMOR Tadeusz Szczubełek i Marek BanachBrak komentarzy:

Prześlij komentarz