poniedziałek, 7 lutego 2011

"POMORSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH"

Zdobądź nowe umiejętności, rozwiń swoją ścieżkę kariery

Wywiad z Kamilą Orzechowską - Przybyła - kierownikiem projektu EFS


- Rozwinięte umiejętności społeczne, wysokie kwalifikacje, znajomość nowoczesnych technologii informatycznych to czynniki, które bardzo często decydują o awansie zawodowym. Pod Patronatem Medialnym m.in. portalu www.kociewiacy.pl. rozpoczyna się właśnie realizacja ciekawego projektu Europejskiej Grupy Doradczej...

- Rzeczywiście, rynek pracy wysoko stawia poprzeczkę. W pracy zawodowej pomocne są wysokie umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, charyzma, asertywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem etc. O awansie zawodowym często decyduje po prostu umiejętność właściwego wyeksponowania swoich kwalifikacji.
Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom rynku pracy Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. rozpoczyna w woj. pomorskim realizację ciekawego projektu szkoleniowego "Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych".

- Co zaplanowaliście Państwo w ramach projektu?

- W ramach projektu przewidujemy trzy główne bloki tematyczne, a mianowicie: Szkolenia z kompetencji kluczowych, Szkolenia komputerowe oraz Coaching dla osób 45+. Zakładamy, iż podczas naszych szkoleń uczestnicy nauczą się skutecznej komunikacji i autoprezentacji, zarządzania sobą w czasie i organizacji pracy własnej, poznają techniki automotywacji i wywierania wpływu, rozwiną umiejętność radzenia sobie ze stresem.
Podczas szkoleń komputerowych uczestnicy zapoznają się z obsługą komputera i Internetu oraz z programem MS Office. Dla osób powyżej 45. roku życia zaplanowaliśmy dodatkowo indywidualne spotkania z coachem, celem poznania ich predyspozycji zawodowych.

- Zapowiada się bardzo ciekawie. Kto zatem może uczestniczyć w Państwa projekcie?

- Do udziału w "Pomorskiej Akademii" zapraszamy osoby pracujące, zarówno kobiety, jak i mężczyzn (w tym m.in. 50% osób pow. 45. roku życia) z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkałe na terenie powiatów: bytowskiego, człuchowskiego, słupskiego, kwidzyńskiego, starogardzkiego, tczewskiego oraz chojnickiego. Docelowo oferujemy konkretne wsparcie dla 216 osób.

- Łatwo zauważyć, iż obecnie rynek edukacyjny oferuje wiele wartościowych szkoleń, czym - na tle innych - wyróżnia się Państwa oferta edukacyjna?

- Dzięki współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Uczestnikom zapewniamy liczne korzyści - materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz wyżywienie podczas zajęć, certyfikat/ zaświadczenie uczestnictwa.
Atutami naszego przedsięwzięcia jest bez wątpienia profesjonalna kadra trenerów - praktyków, liczne studia przypadków realizowane podczas zajęć prowadzonych w formie warsztatów. Dodatkowo istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami. Liczymy, iż wsparcie udzielone uczestnikom projektu efektywnie wpłynie na zwiększenie ich motywacji i aktywności zawodowej.

- Na koniec prosimy przybliżyć zasady rekrutacji

- Oczywiście rekrutacja uczestników do projektu już trwa. Pierwsze szkolenia zaplanowaliśmy na sobotę 26 lutego. Projekt potrwa do 31 lipca 2012. Docelowo planujemy zorganizować ok. 18 grup szkoleniowych, średnio po 12 osób. Osoby zainteresowane i spełniające kryteria uczestnictwa mogą złożyć dokumenty zgłoszeniowe osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres naszego regionalnego Biura Projektu.

Zapraszamy na stronę projektu
www.akademiapomorska.pl gdzie prezentujemy pełną informację o projekcie.
Ewentualne pytanie można kierować drogą e-mailową:
rekrutacja@akademiapomorska.pl

- Dziękuję serdecznie za rozmowę.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz