poniedziałek, 7 lutego 2011

Projekt "Wykształcony handlowiec wizytówką Pomorza..."

Do wszystkich życzliwych Instytucji mających możliwość i chęć wesprzeć nas w ramach rekrutacji do Projektu "Wykształcony handlowiec wizytówką Pomorza - wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w handlu"
Handel Pomorza Sp z o o
ul. Włościańska 2
82 - 200 MalborkSzanowni Państwo,
w styczniu 2011 roku rozpoczęliśmy realizację projektu "Wykształcony handlowiec wizytówką Pomorza - wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w handlu" realizowanego w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Jesteśmy firmą z Malborka, natomiast rekrutacja uczestników projektu obejmuje całe województwo pomorskie, stąd nasza prośba o pomoc. Naszą prośbę wysłaną drogą e-mailową wesprze dodatkowo korespondencja listowna wysłana do Państwa.

Projekt jest skierowany do osób mających co najwyżej wykształcenie średnie, zatrudnionych w branży handlowej i ma na celu podniesienie i zaktualizowanie kwalifikacji zawodowych w ciągu 2 lat u 184 pracowników, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji i umiejętności.

Dotyczy osób zamieszkujących tereny słabe strukturalnie województwa pomorskiego wybranych poniżej powiatów i gmin: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Trzebielino, Tuchomie, Chojnice, Czersk, Konarzyny, Człuchów, Debrzno, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, Gardeja, Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo, Nowa Wieś Lęborska, Lichnowy, Miłoradz, Ostaszewo, Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Bobowo, Czarna Woda, Lubichowo, Osieczna, Skórcz, Smętowo Graniczne, Zblewo, Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Gniew, Morzeszczyn, Subkowy.

Ponieważ projekt zakłada udział w ciągu dwóch lat 184 osób, a w roku bieżącym 92 osób, bez Państwa pomocy rekrutacja takiej liczby osób będzie bardzo ciężka do zrealizowania. Prosimy o zamieszczenie na Państwa stronach internetowych informacji o naszym projekcie. Załączamy wszystkie potrzebne do rekrutacji dokumenty z prośbą o ich wyeksponowanie. Mamy nadzieję, że temat naszego projektu wzbudzi Państwa przychylność i pomoże w rozpropagowaniu wśród lokalnej społeczności możliwości bezpłatnej nauki w branży mocno rozwiniętej, ale niekoniecznie najsilniejszej pod względem umiejętności.

A teraz kilka najważniejszych informacji:

Szkolenia z pierwszych 3 tematów podanych poniżej będą odbywać się weekendowo, 1-2 razy w miesiącu, w hotelach na terenie województwa pomorskiego.

Język angielski - spotkania mx 2 razy w tygodniu planujemy w wynajętych salach najbliżej miejsca zamieszkania uczestników.
Realizację szkoleń planujemy od kwietnia do grudnia 2011 roku - I grupa i od kwietnia do grudnia 2012 roku - II grupa.
Szkolenia obejmować będą następujące tematy :
1) Studium nowoczesnej sprzedaży 120 godzin lekcyjnych - planuje się przeprowadzenie 2 szkoleń (po12 osób w jednej grupie szkoleniowej) umiejętności sprzedażowe, stosowanie technik i narzędzi logistycznych, obsługę trudnego klienta, wiedzy w zakresie wystroju wnętrz, rozłożenia towaru, zarządzania i marketingu.
2) Samodzielny księgowy 120 godzin lekcyjnych planuje się przeprowadzenie 2 szkoleń (po12 osób w jednej grupie szkoleniowej) wstęp do rachunkowości, aktywa pieniężne, wynagrodzenia, podatek Vat, ewidencja rozchodów, aktywa trwałe w ewidencji, towary i materiały, koszty w przedsiębiorstwie, obrót produktami.
3) Kadry i płace 120 godzin lekcyjnych planuje się przeprowadzenie 2 szkoleń (po 12 osób w jednej grupie szkoleniowej) prawo pracy, dokumentacja kadrowa, ZUS, płace itp.
4) Angielski zaawansowany 120 godzin lekcyjnych - planuje się przeprowadzenie 1 szkolenia (10 osób w grupie)
5) Angielski podstawowy 120 godzin lekcyjnych - planuje się przeprowadzenie 1 szkolenia (10 osób w grupie)

W razie pytań podajemy dane kontaktowe:
Kierownik projektu - Justyna Pawłowska - 601 730 255, e-mail: j.pawlowska@handelpomorza.pl
Koordynator projektu - Ewa Skwarzec - 605 105 584, e-mail: biuro@handelpomorza.pl

Z poważaniem
Kadra projektu "Wykształcony handlowiec wizytówką Pomorza
- wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w handlu"


W załączeniu:
Załącznik nr 1 - Kwestionariusz rekrutacyjny
regulamin projektu
Załącznik nr 2 - Kwestionariusz oceny formalnej
Załącznik nr 3 - Umowa szkoleniowa wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz