sobota, 19 lutego 2011

KONKURS "MŁODZI DLA KOCIEWIA"

KONKURS "MŁODZI DLA KOCIEWIA"§ 1

Organizatorem konkursu jest Parlamentarny Zespół Kociewski, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej, Trójmiejski Klub Kociewiaków i Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim

§ 2

Celem konkursu jest promowanie kultury Kociewia i zwrócenie uwagi na działalność społeczną i kulturalną młodych ludzi pochodzących z Kociewia, w rezultacie uhonorowanie ich za działalność na rzecz regionu.
Nagrodę "Młodzi dla Kociewia" przyznaje się raz do roku za:
a) szeroko pojętą działalność kulturalną, obejmującą swym zasięgiem powiat starogardzki, tczewski i świecki,
b) animację życia kulturalnego Kociewia,
c) działalność artystyczną związaną z Kociewiem,
d) działalność społeczną, obejmującą również wolontariat.

§ 3

Konkurs adresowany jest do osób w wieku od trzynastu do trzydziestu lat.
Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:
a) młodzież gimnazjalna,
b) młodzież ponadgimnazjalna,
c) studenci i młodzież w wieku od osiemnastu do trzydziestu lat.

§ 4

Wnioskodawcą występującym o przyznanie nagrody "Młodzi dla Kociewia" mogą być:
a) instytucje kultury,
b) szkoły i uniwersytety,
c) jednostki samorządu terytorialnego,
d) członkowie komisji przyznającej nagrodę,
e) media,
f) stowarzyszenia, organizacje społeczne,
g) osoby prywatne.

§ 5

Skład komisji przyznającej nagrodę:


a) przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego

b) dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim,

c) prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej,

d) członek Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków,

e) przedstawiciel instytucji kultury (powiat starogardzki, tczewski i świecki), po jednym z każdego z

powiatów

f) przedstawiciel mediów (prasa, radio, telewizja),

g) przedstawiciele laureatów konkursu "Młodzi dla Kociewia" z poprzedniej edycji.

§ 6

Propozycje do przyznania nagrody powinny zawierać:
a) imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu oraz e-mail wnioskodawcy,
b) imię i nazwisko oraz dokładny adres, numer telefonu oraz e-mail zgłaszanej osoby,
c) opis działań oraz dorobku artystycznego osoby zgłaszanej, do wniosku o przyznanie, nagrody można dołączać załączniki w postaci artykułów prasowych, zdjęć i innych,
d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

§ 7

Komisja przyznaje nagrody rzeczowe w wymienionych w § 3 kategoriach i rzeźby w drewnie.

§ 8

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w maju. Organizator powiadomi osoby zgłaszające i zgłaszane do konkursu o terminie wręczenia nagród odpowiednio wcześniej.

§ 9

Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu, zmian w składzie komisji konkursowej, zmian w zakresie przyznawania nagród oraz do zmian w regulaminie konkursu o czym powiadomi zainteresowanych.

§ 10

Osoba zgłaszająca w chwili zgłoszenia kandydata do nagrody "Młodzi dla Kociewia" wyraża zgodę na stosowanie się do niniejszego regulaminu a osoba zgłaszana wyraża zgodę na stosowanie się do niniejszego regulaminu w chwili podania jej podstawowych danych osobowych do wiadomości publicznej (ogłoszenie osób nominowanych do nagrody oraz ogłoszenie wyników konkursu).

§11

Osoba nominowana do nagrody Młodzi dla Kociewia zostanie odpowiednio wcześniej powiadomiona o zgłoszeniu jej do nagrody.

§ 12

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach internetowych powiatu starogardzkiego, tczewskiego i świeckiego.

§ 13

Wnioski o nagrodę "Młodzi dla Kociewia" należy przesłać do 30 kwietnia 2011 roku na adres:
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim
Ul. Boczna 2
83 - 200 Starogard Gdański
Z dopiskiem "Młodzi dla Kociewia"
lub drogą elektroniczną na adres: kociewianka1986@wp.pl

§ 14

Dodatkowe informacje o konkursie dostępne są pod numerem telefonu: 512 434 105 lub (58 ) 562 46 75 oraz drogą elektroniczną na adres: kociewianka1986@wp.p

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz