środa, 16 lutego 2011

"Wykształcony handlowiec wizytówką Pomorza – wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych osób z

"Wykształcony handlowiec wizytówką Pomorza - wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych
osób zatrudnionych w handlu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki,
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
"Handel Pomorza Sp. z o.o.", ul. Włościańska 2, 82-200 Malbork

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ZAŁĄCZNIK 1 - KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY - PDF

ZAŁĄCZNIK 2 - KWESTIONARIUSZ OCENY FORMALNEJ - PDF

ZAŁĄCZNIK 3 - UMOWA SZKOLENIOWA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM - PDF

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz