środa, 13 lipca 2011

MAGDA POZORSKA pisze na temat Księgi Pamiątkowej III Kongresu Kociewskiego

Księga Pamiątkowa

III Kongresu Kociewskiego

pod redakcją Mirosława Kalkowskiego
Dla zapewnienia trwałości dorobku III Kongresu Kociewskiego Urząd Miasta Starogard Gdański wydał Księgę Pamiątkową. Pośrednią okazją do jej wydania stał się Kociewski Rok Kongresowy 2010. Była to publikacja długo oczekiwana przez Kociewie, z różnych względów powstała po sześciu latach od odbycia się III Kongresu. Pracy nad niełatwą redakcją Księgi, która wymagała dotarcia do materiałów, wydarzeń sprzed sześciu lat, podjął się Mirosław Kalkowski, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej.


Wymowny jest wstęp do prezentowanej publikacji autorstwa Ryszarda Szwocha. Daje on bowiem w kilku zdaniach wyraz istoty zwoływania Kongresów Kociewskich. Sama Księga stanowi pokłosie sesji popularnonaukowych, dyskusji w panelach tematycznych i, jak podkreślił Ryszard Szwoch, odwołując się do tomów powstałych po dwóch poprzednich Kongresach, jej rola to źródło informacji, opinii i dezyderatów.


Prezentowana Księga składa się z tekstu obejmującego 272 strony druku. Pierwsze karty książki poświęcone są organizacyjnym działaniom przedkongresowym oraz wydarzeniom towarzyszącym ustanowieniu roku 2005 - Rokiem Kociewskim. Przedstawiony został w ten sposób Komitet Organizacyjny, patronat honorowy nad Kongresem oraz kalendarium kolejno podejmowanych prac.


Niewątpliwie trzon Księgi Pamiątkowej stanowią artykuły sumujące dorobek kolejnych trzech dni Kongresu w dniach 20-22 października 2005 roku. Dotyczą one trzech obszarów, wśród nich znajduje się gospodarka, edukacja i kultura regionalna oraz ekologia na Kociewiu. Miasta, które stały się na ten czas kongresowymi ośrodkami to: Starogard Gdański, Świecie oraz Tczew. Dodatkowo w publikacji zamieszczono artykuły Romana Landowskiego oraz Katarzyny Nehring związane z jubileuszem Kociewskiego Kantoru Edytorskiego. Całość wydawnictwa zwieńcza Uchwała III Kongresu Kociewskiego oraz bogaty przegląd prasy poświęcony temu wydarzeniu.

W książce znalazło się wiele zdjęć dokumentujących przebieg kongresowych spotkań. Czytelnik może również zapoznać się z fotorelacją z wycieczki uczestników Kongresu po powiecie tczewskim.


Różnorodność stanowisk i ujęć wyrażona w artykułach przypomina, że Kongres Kociewski ma swoje cele i nie jest to wyłącznie forma jednorazowego spotkania entuzjastów regionu. Ma on stanowić dzieło kontynuowane w czasie dzielącym kolejne Kongresy, jak pisał Józef Borzyszkowski w Księdze Pamiątkowej I Kongresu wydanej w 1997 roku, która dokumentowała I Kongres Kociewski:

"Celem Kongresu Kociewskiego było i jest mobilizowanie mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i promocja Kociewia na Pomorzu i w Rzeczpospolitej."

Intencje towarzyszące organizacji Kongresu spełnia prezentowana Księga. Jej skrupulatny redaktor zadbał, by jego cele znalazły się jako jasne i czytelne, spisane na osobnej karcie.


Księga pamiątkowa III Kongresu Kociewskiego jest świadectwem umiejętności współpracy Kociewia i, jak słusznie zauważył redaktor Mirosław Kalkowski, stanowi "nasz kociewski dorobek, który jesteśmy zobowiązani przekazać naszym następcom". - Owi następcy, przyszłość regionu, są wśród nas i niech do nich trafi ta Księga...


Magda Pozorska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz