środa, 27 lipca 2011

Ważne ogłoszenia UG i GOPS Zblewo

1. Informacja dot. wykonania podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej
2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
3. EKG przez telefon


Informacja
dot. wykonania podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej , budowanej w ramach realizowanego projektu pn.
"Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Zblewo - etap I"

I. Gmina Zblewo przygotowuje na własny koszt dokumentację przyłączeniową dla każdego właściciela nieruchomości, który objęty jest projektem.
Gmina Zblewo również pokryje koszty inspektora nadzoru, który będzie nadzorował wykonanie przyłącza w terenie.

II. Każdy właściciel nieruchomości przyłącze kanalizacyjne wykona na własny koszt.

III. Dokumentacje projektowe przyłącza będą przekazywane właścicielom nieruchomości w trakcie wykonywania sieci głównej kanalizacji sanitarnej.

IV. O szczegółach związanych z procedurą postępowania dot. wybudowania przyłącza kanalizacyjnego każdy właściciel zostanie poinformowany osobiście.

Za obecnie trwające utrudnienia na drogach, przy których przeprowadzane są roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej, przepraszamy.
Utrudnienia będą czasowe.
Wszelkie uwagi związane z inwestycją prosimy kierować do Urzędu Gminy w Zblewie , do pracowników (Jerzy Scharmach, Bogusław Męczykowski), pokój nr 15 i 16 lub telefonicznie pod nr 58 5884381, nr 58 5884352.
(UG)


Przydomowe oczyszczalnie ścieków
W dniu 14 lipca odbyło się w Urzędzie Gminy w Zblewie pierwsze spotkanie z zainteresowanymi osobami, które byłyby chętne do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Centrum Ekotechnologii z Łężycy zajmuje się wdrażaniem na terenach wiejskich systemu naturalnych, przydomowych, roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków.
System ten pozwala w sposób prosty, tani, a przede wszystkim skuteczny rozwiązać problem powstających ścieków bytowo-gospodarczych z indywidualnych posesji.
Jeżeli na terenie gminy znajdzie się 15 osób, które zdecydują się na budowę przydomowej oczyszczalni, to Gmina Zblewo zakupi dokumentację techniczną dla wszystkich chętnych mieszkańców, a Centrum Ekotechnologii udzieli pomocy przy przygotowaniu lokalizacji inwestycji i przygotowaniu zgłoszeń oraz będzie nadzorowało budowę.

Według wstępnych szacunków koszt zakupu urządzeń i materiałów do oczyszczalni wynosi od 2,5 do 3,5 tys. złotych. Wykonawstwo instalacji jest proste i pod nadzorem przedstawiciela firmy właściciel nieruchomości może wykonać samodzielnie takie roboty.
Firma, pod której nadzorem jest prowadzona budowa, daje 5 lat gwarancji.
Z uwagi na fakt, że uwarunkowania każdej posesji są inne, to też inne będą zbiorniki i powierzchnie takich oczyszczalni oraz czasokres opróżniania osadników czy wymiany złoża.

Szczegóły związane z wykonanie takiej oczyszczalni można uzyskać w Urzędzie Gminy Zblewo pokój nr 16 (Bogusław Męczykowski). Z ofertą można również zapoznać się na stronie internetowej www.cetii.pl
Chętnych, którzy zamierzaliby wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków , prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy, pokój nr 16 , do dnia 15 sierpnia br.
Oferta skierowana jest głównie do właścicieli nieruchomości, u których nie ma i nie będzie perspektywy podłączenia do kanalizacji sanitarnej.

(UG)


UWAGA!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie posiada aparaturę do wykonywania badań EKG przez telefon oraz aparat do mierzenia ciśnienia. Z urządzenia może skorzystać bezpłatnie każda osoba. Aparatura przekazywana jest poszczególnym sołtysom wsi gminy Zblewo.

Mieszkańcy Białachowa i Miradowa już skorzystali z tego badania. Obecnie badania mogą wykonać mieszkańcy sołectwa Karolewa - aparatura jest dostępna u sołtysa wsi od dnia 27.07.2011r.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie lub pod numerem telefonu 58- 562-37-35

Jak działa aparatura? Jest to urządzenie wykonujące badanie EKG przez telefon, badanie można wykonać z dowolnego miejsca, gdzie dostępny jest telefon. W pierwszej kolejności należy podłączyć urządzenie - w czym pomoże sołtys. Następnie należy sprawdzić, czy aparatura działa, zadzwonić pod wskazany numer telefonu i przyłożyć słuchawkę do aparatu. Po zarejestrowaniu badania EKG lekarz udzieli telefonicznej konsultacji i zdecyduje o ewentualnym leczeniu.

Osoby chętne zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego badania.

(GOPS)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz