piątek, 18 czerwca 2004

Serwis prasowy UM w Starogardzie - 17.06

Najnowsze informacje z Urzędu Miasta w Starogardzie Gd.

Na zaproszenie burmistrza dzielnicy Mitte w Berlinie pana Zellera i w ramach rewizyty dzieci kl. III a PSP nr 1 ze Starogardu Prezydent Miasta Stanisław Karbowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Cesarz i naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urszula Domachowska uczestniczyli w wyjeździe.

Dzieci od roku utrzymują kontakty z dziećmi ze świetlicy przy szkole katolickiej im. Św. Pawła w Berlinie. W październiku dzieci niemieckie gościły przez tydzień w Starogardzie i taki sam czas spędzą nasze dzieci w Berlinie. O swoim pobycie dzieci same opowiedzą po powrocie.

Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki wizytowała w dniu 2 czerwca obiekty sportowe PSP nr 3 i PSP nr 6 oraz zapoznała się z zakupionym urządzeniem do nawadniania płyty boiska przy ul. Harcerskiej.

16 czerwca obradowała Komisja Zdrowia. W porządku spotkania m.in.: Wydanie opinii nt. Programu Powiatu Starogardzkiego "Stop patologii dzieci i młodzieży"; Dyskusja nad programami profilaktycznymi.

17 czerwca obradowała Komisja Sportu. W porządku spotkania m.in.: Ocena wizytacji obiektów sportowych szkół podstawowych; Informacje o działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej "Kociewie"; Ocena wizytacji treningowych w Klubach Sportowych.

18 czerwca radni Komisji Budżetowej omówili materiały na sesję.

XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w dniu 23 czerwca 2004 r. (środa) o godz. 1200

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie protokołu XX sesji.

Ustalenie proponowanego porządku obrad.

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta od 18.05.2004 r. do 3.06. 2004 r.

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla najlepszych maturzystów - absolwentów szkół średnich.

Wyniki gospodarcze spółek gminnych.

Informacja na temat przygotowań do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.

Informacja na temat modernizacji Stadionu im. K. Deyny.

Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie miasta (zmiana 3),

2) zmiany do uchwały Nr III/22/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie repatriacji rodziny polskiej z Kazachstanu
i zapewnienia jej mieszkania oraz możliwości samodzielnego mieszkania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,

przekazania środków finansowych na podniesienie kapitału zakładowego "Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej" Spółki
z ograniczona odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim,

przyznania medalu "Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego",

ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej i strategii odtwarzania taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim,

zmiany uchwały Nr XXI/210/2004 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli dokumentacji i przebiegu postępowania sądowego w sprawie powództwa Przedsiębiorstwa Wdrożeniowo-Produkcyjnego Polsat Sp. z o.o w Gdańsku przeciwko Gminie Miejskiej Starogard Gd.

Informacja Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na temat podjętych działań dotyczących spłaty odszkodowania na rzecz "Polsatu" i prac Komisji Rewizyjnej w w/w sprawie.

Interpelacje i zapytania radnych.

Dyskusja - wolne wnioski.

Zakończenie obrad XXII sesji Rady Miejskiej.

W dniu 16 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Starogardzie rozpoczęła dwumiesięczny staż w ramach programu AIESEC POLSKA ErooeXchange II Sinead Neylon - studentka ostatniego roku biznesu międzynarodowego. Stażystka z Irlandii będzie zajmowała się przygotowywaniem projektów współpracy z partnerami zagranicznymi, a także materiałów informacyjnych o Starogardzie w języku angielskim, prowadzeniem kursu konwersacyjnego j. angielskiego, przygotowaniem propozycji kampanii promocyjnych miasta oraz innymi sprawami związanymi z promocją i współpracą.

Prezydent Miasta Stanisław Karbowski otrzymał zaproszenie od Kociewskiego WOPR oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach na Powiatową Inaugurację Sezonu Letniego Borówno Wielkie 2004. Patronat nad imprezą objęli Starosta Powiatu Starogradzkiego Sławomir Neumann i Burmistrz Skarszew Dariusz Skalski. W programie m.in. pokaz ratownictwa wodnego, pokaz akrobatyki sportowej, pokaz karate, gry i zabawy dla dzieci, występ zespołu muzycznego, turniej drużyn reprezentujących zakłady pracy.

25 czerwca o godzinie 17:00 w SPZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji przy ul. Hallera odbędą się obchody 5-lecia SCR.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz