czwartek, 8 września 2005

Dożynki 2005 - nagrodzony za...

Podczas uroczystości dożynkowych wręczona została Nagroda Specjalna za "DługoletniąPracę na Rzecz Sołectwa Smętowo Graniczne". Otrzymał ją Pan Zbigniew Szlachcikowski.


Pan Zbigniew Szlachcikowski pracuje w Smętowie od 1967 roku jako
nauczyciel , a od 1988 roku jako wicedyrektor Szkoły Podstawowej. Od
2004 roku przebywa na emeryturze. W czasie wykonywania czynności
zawodowych jak i obecnie pracuje na rzecz środowiska.Był opiekunem Drużyny Harcerskiej i Komendantem Szczepu ZHP. W latach
1981-87 r. członek zarządu gminy. Od 1971 instruktor Obrony Cywilnej w
Smętowie. W latach 1990-1996 był członkiem Rady Sołeckiej. Obecnie
Prezes Akcji Katolickiej. Długoletni Działacz ZNP.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz