czwartek, 8 września 2005

Przemówienie Wójta podczas Dożynek 2005

Szanowni rolnicy, mieszkańcy i goście
Jako gospodarz gminy - otwierając uroczystości dożynkowe chciałbym gorąco i serdecznie powitać wszystkich przybyłych na dzisiejsze gminne święto plonów, święto dziękczynienia i radości.

Dzisiejsza uroczystość odbywa się w sołectwie Wielki Bukowiec - największym obszarowo sołectwie w gminie Skórcz.

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla rolnika - to święto plonów, radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. Tradycyjnie już na początku września w formie festynowo-sakralnej chcemy Wam rolnikom - mieszkańcom wsi podziękować za trud włożony w zbiór plonów, którymi obrodziła ziemia.

Przyłączamy się do powiedzenia Papieża - Jana Pawła II cytuję "Oddajcie hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które w trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić".

Dożynki są Waszym świętem, ale mają również przypominać nam wszystkim, że to dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie na nasze stoły trafia polski chleb.

Życzę Wam, mieszkańcy i goście, aby nigdy nie zabrakło nam tego najważniejszego symbolu dożynek - chleba.

W imieniu wszystkich dziękuję za Wasz wielki trud, za dobrą pracę i za jakże godną postawę mimo wielu trudności i problemów.

Już historyczny przywódca ludowców Wincenty Witos powiedział: "W chłopie żyje i odradza się naród, z niego czerpie swą siłę państwo. On najwięcej daje, najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego państwa".

Za moment podczas mszy dziękczynnej odprawionej przez proboszcza tutejszej parafii ks. Piotra Wilkowskiego w asyście księży pozostałych parafii naszej gminy pobłogosławiony zostanie chleb z tegorocznych zbiorów i rozdany wśród uczestników.

W drugiej części dzisiejszych uroczystości będziemy obserwatorami i czynnymi uczestnikami dożynek, na których w formie festynowej chcemy przedstawić Gminę Skórcz - jej kulturę, obyczaje i osiągnięcia.

Chcemy szczególnie poprzez udział w prezentacji, konkurencjach i zawodach pokazać dorobek poszczególnych sołectw, kół gospodyń wiejskich, drużyn OSP, szkół i świetlic.

Chcemy wynagrodzić, wyróżnić i podziękować najlepszym rolnikom, uczestnikom konkursu "Piękna Wieś", sponsorom dzisiejszych dożynek, pisarzom ziemi kociewskiej, artystom ludowym oraz zwycięzcom poszczególnych konkursów, biorącym udział w dzisiejszych festynowych zabawach.

Gospodarze zapewniają, że wszystko to odbywać się będzie w atmosferze gorącego lata czyli humoru, rozrywki i miłej zabawy.

Teraz szanowni rolnicy i mieszkańcy w Waszym imieniu poproszę naszych duszpasterzy o odprawienie mszy dziękczynnej za zebrane plony.

Prośba do wszystkich uczestników - zachowajmy powagę podczas uroczystości mszalnych.
Przechodząc do drugiej części naszej dożynkowej imprezy chciałbym na samym wstępie podziękować księżom naszych parafii za odprawioną mszę dziękczynną oraz wygłoszone Słowo Boże.

Dziękuję panu organiście, a w szczególności podziękowania należą się orkiestrze dętej z OSP Bobowo, która wprowadziła nas w nastrój festynowo-dożynkowy.

Chciałbym powitać przybyłych gości (...)

Ze względu na dożynki krajowe chciałbym odczytać list przekazany na moje ręce od Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego (...).

Serdecznie witam i przedstawiam biorących udział w dzisiejszych naszych uroczystościach dożynkowych pisarzy z Kociewia - piszących o Kociewiu oraz twórców ludowych w osobach:

Gertruda Pierzynowska z Tczewa, Andrzej Grzyb z Czarnej Wody, Krzysztof Kowalkowski z Gdańska, Alojzy Kosecki ze Skórcza, Regina Matuszewska z Czarnegolasu, Jerzy Kamiński z Barłożna, Marek Graban z Mirotek, Witold Piernicki z Kranku.

Obawiając się, że może zabraknąć czasu i okazji chciałbym już teraz złożyć podziękowanie wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania i przebiegu tegorocznych dożynek.

Szczególne podziękowania należą się gospodarzom -. sołectwom Wielki Bukowiec i Czarnylas, a szczególnie Panu Jurkowi Kreja, który pod nieobecność Pani Sołtys Teresy Litwińskiej, której z tego miejsca przesyłam życzenia szybkiego powrotu do zdrowia, kierował wszystkimi pracami związanymi z przygotowaniem całej oprawy i przebiegu imprezy.

Dziękuję Pani Dyrektor, nauczycielom, pracownikom gospodarczym i uczniom za przygotowanie wystroju, scenerii i obsługę techniczną obejścia i szkoły.

Chciałbym podziękować również sołtysom, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, strażakom, sportowcom i kierownikom świetlic, którzy na swoich wsiach poderwali i włączyli mieszkańców do zaprezentowania się na dzisiejszych dożynkach.

Dziękuję rolnikom za wystawę sprzętu rolniczego. Jest to sprzęt zakupiony przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy wspomogli finansowo oraz rzeczowo dzisiejszą uroczystość, a w szczególności:

Panu Sławomirowi Flissikowskiemu - Prezesowi Banku Spółdzielczego w Skórczu - banku z długoletnim doświadczeniem w zaspokajaniu potrzeb środowisk lokalnych. Działalność prowadzi obecnie przez sieć sześciu placówek. Indywidualne i elastyczne podejście do klienta oraz coraz nowocześniejsza sprawna obsługa czynią go bankiem konkurencyjnym na rynku. Panu Tomaszowi LEANDSBERG właścicielowi firmy LEANSBERG zajmującej się sprzedażą pasz, nawozów , opału, materiałów budowlanych, wyrobów chemicznych. Panu Leszkowi Chmielewskiemu właścicielowi Drukarni MIIREX, która istnieje już od 1990 r.. Wykonuje różnorodne i najbardziej niekonwencjonalne produkcje poligraficzne. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje terminowe i fachowe wykonanie wszelkich zleceń.

Panu Tadeuszowi Włodarczyk właścicielowi firmy IGLOTEX - firma produkuje i dystrybuuje wyroby kulinarne mrożone. Posiada na terenie Polski kilkanaście oddziałów dystrybucyjnych, poprzez które zaopatruje kilkanaście tysięcy klientów detalicznych i gastronomicznych. Panu Romanowi Manuszewskiemu - właścicielowi Firmy Handlowo - Usługowej "ROMAR" specjalizującej się w sprzedaży hurtowej i detalicznej zboża, nasion, pasz, nawozów i wyrobów chemicznych. Prezesowi Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Czarnymlesie Panu Tadeuszowi Baczewskiemu - w ramach spółdzielni działa ubojnia dostosowana do wymogów unijnych i gorzelnia, ponadto specjalizują się w produkcji roślinnej. Panu Eugeniuszowi Zabrockiemu Prezesowi PPHU BARPOL - specjalizującemu się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Panu Andrzejowi Socha Prezesowi Zakładu Oświetleniowego ENERGA w Sopocie Panu Januszowi Wódkowskiemu Prezesowi Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Skórczu Panu Bolesławowi Włuka - właścicielowi tartaku w Wolentalu, który specjalizuje się w obróbce drewna i stolarki budowlanej. Starostwu Powiatowemu w Starogardzie Gdańskim.

W dalszej części naszych uroczystości chcielibyśmy nagrodzić uczestników Konkursu pn. "Piękna Wieś" oraz wyróżniających, się rolników z naszej gminy w produkcji roślinnej, zwierzęcej i mlecznej.

Zaraz po moim wystąpieniu prosiłbym chętnych gości o zabranie głosu na scenie.

Ze względu na obfity program i ograniczony czas prosiłbym o jak najkrótsze wystąpienia.

Po wystąpieniach przekażę mikrofon prowadzącej Pani Dorocie Piechowskiej, która już profesjonalnie będzie prowadziła dalszą część naszych uroczystości. Przygotowaliśmy wiele atrakcji i wspaniałych nagród. Jestem pewien, że każdy znajdzie tu doskonałą rozrywkę a nasi goście poznają i ocenią walory naszej gminy i jej mieszkańców.

A teraz zapraszam wszystkich do wesołego i beztroskiego świętowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz