piątek, 2 września 2005

UM Starogard - informacje (1.09.2005)

Serwis Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 2 września 2005 roku

Komisja Sportu Rekreacji i Turystyki w składzie Kazimierz Jankowski, Stanisław Aszyk i Andrzej Byrszel wizytowała 24 sierpnia obóz sportowy w Nowej Karczmie. Przebywały na nim piłkarki ręczne rocznika 1990/91 klubu sportowego Agro-Kociewie trenowane przez trenera Andrzeja Piechowskiego. Jak poinformował nas trener - obóz jest jednym z etapów przygotowań zespołu do rozgrywek mistrzowskich, na którym pracują przede wszystkim nad kondycją i wytrzymałością. Kierownik obozu Leszek Niedzielski jak
i wszyscy uczestnicy zadowoleni byli z warunków, zarówno z zakwaterowania jak
i wyżywienia a przede wszystkim z zaplecza treningowego.

W poniedziałek 29 sierpnia w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W czasie spotkania Prezydent Miasta Stanisław Karbowski przywitał gości słowami:

Witam wszystkich bardzo serdecznie,

W tym roku 20 kontraktowych nauczycieli przystąpiło do egzaminu i pomyślnie go zdało. Nabyli prawo do tytułu nauczyciela mianowanego.

W tym miejscu dziękuję opiekunom i dyrektorom za opiekę i wiedzę, którą służyliście nauczycielom przez cały okres stażu.

Szanowni Państwo, a szczególnie awansujący nauczyciele:

Tegoroczne komisje z ogromną przyjemnością słuchały państwa prezentacji.

Dziękuję Wam za rzeczowe i wyczerpujące odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

Jestem dumny, że zatrudniamy w naszych szkołach tak kompetentne i wykwalifikowane osoby.

Dzisiaj, po złożeniu ślubowania, dołączycie do grupy 242 nauczycieli mianowanych
w starogardzkich przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Przed Wami do zdobycia kolejny stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany. Gorąco wierzę, że podejmiecie ten trud, a postępowanie kwalifikacyjne zakończy się sukcesem, czego wszystkim serdecznie życzę.

Szanowni Państwo, za 2 dni początek roku szkolnego, za Państwa pośrednictwem składam wszystkim pracownikom starogardzkiej oświaty życzenia sukcesów w pracy zawodowej oraz wytrwałości i cierpliwości na kolejne 10 miesięcy wytężonej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

W dalszej części spotkania nauczyciele złożyli ślubowanie:

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.""Tak mi dopomóż Bóg."

Akty mianowania odebrali:

Z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi:

Pani Lucyna Radtke nauczycielka przyrody,

Pan Andrzej Sinicki nauczyciel wychowania fizycznego,

Pani Alina Prokop nauczycielka matematyki,

Pani Anna Dembicka nauczycielka matematyki,

Pani Hanna Kotkiewicz nauczycielka wychowania fizycznego,

Pani Karolina Szlachcikowska nauczycielka języka niemieckiego,

Pani Marcelina Zadrejkowska nauczycielka religii,

Z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3:

Pani Katarzyna Gdaniec nauczycielka kształcenia zintegrowanego,

Pani Violeta Poziemska nauczycielka religii,

Z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2:

Pani Aneta Wołoszyk nauczycielka nauczania zintegrowanego,

Z Publicznego Gimnazjum Nr 3:

Pani Milena Nowak - Meller nauczycielka matematyki,

Pani Beata Neumann nauczycielka języka polskiego,

Pani Karolina Słomińska nauczycielka wychowania fizycznego,

Pani Katarzyna Zaporska nauczycielka języka niemieckiego

Pan Igor Czarkowski nauczyciel historii,

Ksiądz Marcin Laniecki nauczyciel religii,

Pan Zbigniew Sakowski nauczyciel historii,

Z Publicznego Gimnazjum Nr 2:

Pani Irena Czarnota nauczycielka historii,

Z Publicznego Gimnazjum Nr 1:

Pan Arkadiusz Kuczmiński nauczyciel wychowania fizycznego,

Pan Tomasz Rostowski nauczyciel historii.

Uroczystość uświetnił występ Marty Stuszińskiej i sióstr Klaudii i Kingi Jagielskich.

Występ przygotowany pod kierunkiem Pani Bogusławy Karankowskiej.

Prezydent Miasta Stanisław Karbowski postanowieniem z 12 maja 2005 r. odznaczony został przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Złotym Krzyżem Zasługi. Aktu odznaczenia dokonano w nowej szkole w Bobowie podczas wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego. Zał foto

Prezydent Miasta, radni złożyli wczoraj symboliczną wiązankę kwiatów przy płycie upamietniającej postać Kazimierza Deyny w szóstą rocznicę śmierci piłkarza. Zał foto

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz