sobota, 3 września 2005

PO górą!!! - pisze Patryk Piłat

Platforma zyskała w ciągu ostatniego tygodnia 5 punktów. Lider Donald Tusk bliski jest 50% poparcia. Wszystko to napawa optymizmem, ale również pozwala na snucie bardziej dalekosiężnych refleksji.

Jednym z najbardziej strategicznych punktów programu wyborczego mojej partii jest kwestia podatków i gruntowna reforma administracji, zwłaszcza skarbowej.

Koncepcja podatkowa 3 X 15 zmierza do tego, ażeby zasadniczo uprościć system podatkowy, zredukować opresyjną dla polskiej gospodarki administrację skarbową - w ciągu dwóch
lat ma odejść z tego zawodu mniej więcej połowa z obecnych 66 tyś urzędników. Odchudzenie urzędów skarbowych przyniesie oszczędności ponad 2 mld zł. Choć tego rodzaju szacunki trudno obecnie zweryfikować to niewątpliwym jest, iż uproszczenie systemu fiskalnego sprawi, że kontrola podatników wymagać będzie mniej czasu, a więc także mniej urzędników zajmujących się nią.

Inna sprawa to reforma administracji rządowej (urzędy wojewódzkie, różnego rodzaju agencje, agendy zajmujące się rozdawnictwem i dystrybucją uprawnień oraz tak dziwaczne twory jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji). Tu należy przeprowadzić niezwykle radykalne cięcia. Stworzyć przejrzysty system obsługi obywatela oraz podmiotów gospodarczych.
Jeszcze inny temat to reforma urzędów władzy samorządowej.

W ciągu ostatnich 15 lat w strukturach urzędów gminnych, powiatowych czy też marszałkowskich rozpanoszyła się hiperbiurokracja. Doszła ono do takiego stopnia, że ruszenie tej masy inspektorów, podinspektorów, młodszych i starszych specjalistów, referentów i asystentów, etatowych członków zarządu, ich sekretarek i ekspertów od coraz to bardzie zawiłych spraw - to zadanie, które musi na siebie wziąć przyszły parlament oraz wszyscy zdrowo myślący samorządowcy.

Mam nadzieję, że przyszłoroczne wybory samorządowe sprzyjać będą wyborowi ludzi odpowiedzialnych i dalekich od jedynie osobistych, merkantylnych ambicji, że uda się zreformować system władzy samorządowej.

W ostatnich dniach nastąpił istotny zwrot w kampanii prezydenckiej. Wycofanie się kandydata SLD, Włodzimierza Cimoszewicza, radykalnie zmienia obraz szans na fotel Prezydenta RP. Wszelkie symulacje sondażów wyborczych wskazują na pełne zwycięstwo Donalda Tuska ( przypominam iż Pan Donald Tusk kandyduje również do parlamentu z listy PO w naszym okręgu, znajduje się na pierwszym miejscu na naszej liście). Nie wykluczone, że w takiej sytuacji może On zostać Prezydentem już po pierwszej turze. Scenariusz taki jest bardziej prawdopodobny niż kiedykolwiek wcześniej.

Gorąco życzę tego naszemu liderowi, pamiętając o tym iż zaraz po wyborach trzeba będzie zabrać się do bardzo ciężkiej pracy!

Z serdecznymi pozdrowieniami
Patryk Piłat - kandydat na posła z ramienia PO

Więcej o kandydacie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz