czwartek, 15 września 2005

Przodujący rolnicy

W gminie Skórcz jest wielu dobrych rolników. Dożynki to doskonała okazja do wyróżnienia tych najlepszych, przodujących jak to określono. W Wielkim Bukowcu wręczano im dyplomy i nagrody.W kategorii: bydło mleczne

Marianna i Bogusław Rybińscy z Pączewa - prowadzą gospodarstwo rolne o pow. 50 ha, które nastawione jest na chów bydła mlecznego. 120 sztuk ogółem, w tym 65 krów. Gospodarstwo jest pod kontrolą użytkowości mlecznej krów. Średnia wydajność mleka od krowy wynosi 7 tys. litrów. W roku ubiegłym państwo Rybińscy odstawiali do mleczarni w Olsztynie 420 tys. litrów mleka. Zakończyli modernizację starej i budowę nowej obory instalując dojarkę przewodową oraz chłodnie mleka na 3200 litrów.
Nagrodę ufundowała Agencja Nieruchomości Rolnej Oddział Gdańsk, a wręczył dyrektor Zdzisław Smardzewski,

Paweł i Danuta Litwińscy z miejscowości Pólko prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 32 ha, które specjalizuje się w chowie bydła mlecznego. Posiada średnio w roku 90 szt. bydła, w tym 30 krów. Gospodarstwo jest pod kontrolą użytkowości mlecznej. Średnia wydajność mleka od krowy wynosi 5680 litrów. Państwo Litwińscy, aby wyżywić tak dużą ilość bydła z powierzchni, którą użytkują, wprowadzili nowoczesne metody żywienia i pozyskiwania pasz. Posiadają niezbędne maszyny do zbioru, foliowania i robienia sianokiszonek. Z użytków zielonych w ciągu roku zbierają 4 pokosy.
Nagrodę ufundował GS SCH Skórcz, a wręcza Prezes Janusz Wódkowski

Lech i Dorota Seroccy z Barłożna prowadzą gospodarstwo rolne o pow. 30 ha, które nastawione jest na chów bydła mlecznego - 40 szt., w tym 18 krów, i trzodę chlewną w cyklu zamkniętym - 210 szt., w tym 14 macior. W br. plon pszenicy wyniósł 70q/ha. Nagrodę ufundował Tomasz Landsberg - firma handlowa z Wolentala.

W kategorii: trzoda chlewna

Stanisław i Danuta Chyła z Miryc prowadzą gospodarstwo rolne o pow. 211 ha, które nastawione jest na chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Rocznie państwo Chyła sprzedają 2 tys. warchlaków i 1000 tuczników. Udział zbóż w strukturze zasiewów wynosi 92%. W br. średnia wydajność pszenicy wyniosła 65q/ha.
Nagrodę ufundowała ENERGA - Zakład Oświetleniowy w Sopocie, a wręczał jej przedstawiciel.

Teresa i Franciszek Jankowska z Czarnego Lasu prowadzą gospodarstwo o pow. 66 ha, które nastawione jest na chów trzody chlewnej. Rocznie sprzedają 2 tys. tuczników. Produkcja roślinna w całości przeznaczona jest na pasze dla trzody chlewnej. Udział zbóż w strukturze zasiewów stanowi 95 procent. Średnia wydajność w br. wynosiła 50q/ha.


Nagrodę ufundowała firma Mirex Leszek Chmielecki z Mirotek.

W kategorii: produkcja roślinna i trzoda chlewna
Stanisław i Gabriela Chmielewscy z Barłożna prowadzą gospodarstwo rolne o pow. 44 ha. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślinną i trzodę chlewną. Pan Stanisław od wielu lat stosuje kompleksowe zabiegi ochrony roślin. W latach ubiegłych uzyskiwał plony pszenicy oz. powyżej 90q/ha. W br. pomimo suszy uzyskiwał średnie plony: z 15 ha pszenicy oz. 85q/ha, z 14 ha jęczmienia oz. 65q/ha, z 15 ha rzepaku oz. 30 q/ha.
Ponadto Państwo Chmielewscy sprzedają rocznie 750 tuczników.
Nagrodę ufundowało starostwo Starogard, a w wręczał wicestarosta Kazimierz Chyła

Marian Wysocki z Pączewa prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 145 ha, które jest nastawione na produkcję zbóż, rzepaku, buraków cukrowych i chów trzody chlewnej. Zboża w strukturze zasiewów stanowią 69%. W br. z powierzchni 100 ha zbóż otrzymał plon 60q/ha, w tym pszenicy oz. 65q/ha. Rocznie pan Wysocki sprzedaje 1,5 tys. tuczników.
Nagrodę ufundowała firma Iglotex-Skórcz p. Tadeusz Włodarczyk.
Oprac. Dorota Skolimowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz