poniedziałek, 5 września 2005

UM Starogard - informacje

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 22 września br.

Komisja Sportu Rekreacji i Turystyki RM wizytowała we wtorek 13 września zajęcia treningowe sekcji akrobatyki i jeździectwa Klubu Sportowego Agro-Kociewie.

Jak pisaliśmy w poprzednim serwisie, w środę 21 września oddano do użytku ul. Hubala Dobrzańskiego. Dziś informacje na temat drogi.
Roboty budowlane rozpoczęto 11 października 2004 r., zakończono 23 czerwca br. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A Starogard. W ramach zadania wykonano ulicę
z jezdnią bitumiczną o szerokości 6,00 m i długości 680 m; dwustronne chodniki z kostki betonowej, wjazdy do posesji, oznakowanie pionowe i poziome. Ponadto w ramach realizowanego zadania wykonano odcinek kanalizacji deszczowej długości 396 m.

Prezydent Miasta Stanisław Karbowski zdecydował o przyznaniu nagrody w postaci 10 bezpłatnych karnetów miesięcznych dla zwycięskiego zakładu w konkursie "Dzień bez samochodu" organizowanego w ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Jedną z inicjatyw polskich obchodów Miedzynarodowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych jest kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł", projekt adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Laureatem projektu został uczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 - Michał Krzemiński, który w towarzystwie zastępcy prezydenta Zbigniewa Kozłowskiego, dyrektor Magdaleny Wąsowicz i pedagoga Czesławy Skobrosz odebrał, w ubiegłym tygodniu w Warszawie, główną nagrodę -rower. Michał zaprezentował pracę multimedialną i tak samo jak w roku ubiegłym znalazł się w gronie dziesięciu laureatów konkursu ogólnopolskiego. W ramach tej samej kampani, w poniedziałek 19 września w Urzędzie Miejskim w Starogardzie, wreczono nagrody laureatom innych czterech konkursów: "Co zrobisz, gdy wygrasz?", "Mierz wysoko", "Jak wypocząć z trzeźwym umysłem?", "Napisz do Dudka". Wśród laureatów znaleźli się: Karolina Skiba z PG nr 4, Karolina Zagórska z PSP nr 3, Alicja Myszker z PSP nr 6, Marzena Bosz z PG nr 1, Róża Zalewska z PG nr 3, Kesja Holz z PSP nr 4, Kasia Wyczyńska z PG Specjalnego, Emilia Wojak z PG nr 2, Wioleta Sojka z PG nr 1.
Natomiast w konkursie " Ja wśród innych" nagrodę w postaci gry profilaktycznej otrzymała klasa V H z PSP nr 4 i klasa II B z PG Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

We wtorek 20 września w Tczewie odbyło się uroczyste wręczenie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Z miejskich szkół i przedszkoli awans otrzymali:
MPP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi - Mirosława Wałaszewska, Alicja Dombrowska;
MPP nr 3 - Anna Rocławska, Katarzyna Stuszinska, Beata Tomajer, Celina Ziemann;
MPP nr 8 - Lucyna Gadomska
PSP nr 1 - Grażyna Błańska, Małgorzata Ćwiek, Bożena Krawczyk, Elżbieta Machińska, Elżbieta Piechowska, Anna Sandach, Joanna Stawińska, Bogusław Górski, Sławomir Ruśniak, Mariusz Treder
PSP nr 2 - Joanna Mazurek
PSP nr 3 - Teresa Kosecka, Aleksandra Freitag, Beata Ronkowska
PSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi - Bogusława Bałdzikowska, Małgorzata Godycka Ćwirko, Elzbieta Leffek, Katarzyna Konkolewska, Iwona Ruszczyńska, Regina Turek
PG nr 1 - Dorota Kuprewicz, Joanna Szutkowska-Rajewska, Ewa Żuralska
PG nr 3 - Sebastian Gramburg, Adam Raczkowski
ZSP - Izabela Jedwabska, Izabela Łyźniak
W ramach dbałości o czystość i porządek w mieście, w parku miejskim zostaną ustawione pojemniki przeznaczone na pie odchody. Pojemniki są prototypami zrobionymi na bazie znajdujących się w parku koszy na śmieci. Są one zielone i oznakowane rysunkiem psa na żółtym tle. W skrzyneczce zamieszczonej obok pojemnika znajdują się też woreczki foliowe, w które należy zebrać odchody swojego pieska przed wrzuceniem do kosza. Każdy właściciel psa sam powinien porządkować odchody po swoim piesku - informuje dyrektor Starkomu, którego firma będzie czuwała nad wyworzeniem nieczystości z tych pojemników i uzupełnianiem woreczków. W parku zamontowane zostaną również specjalne tablice informacyjne na ten temat. Chcielibyśmy, aby sprzatanie po swoim zwierzaczku, stało się modą a nie obowiązkiem - dodaje dyrektor K.Borowski.


Nowelizacja ustawy o pracownikach samorzadowych z dnia 6.05.2005 r. Wprowadziła obowiązek przeprowadzania otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
Wobec powyższego informuję, że ogłoszenia o naborze na wolne lub nowoutworzone stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Starogardzie Gdańskim ukazywać się będą na naszych stronach internetowych bip.starogard.pl (tj. w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz na tablicy ogłoszeń
w tut. urzędzie przy ul. Gdańskiej 6, a także w lokalnej prasie.
Tam też znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące sposobu przeprowadzania naboru oraz rodzaju wymaganych dokumentów, które należy złożyć w przypadku zgłoszenia swojej kandydatury do naboru na konkretne wolne stanowisko urzędnicze.
Dokumenty składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie są przyjmowane tylko
po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko
w formie pisemnej.
Nie przyjmuje się ofert pracy poza ogłoszeniem o organizowanym naborze.
Stanisław Karbowski, Prezydent Miasta Starogard Gdański

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz