poniedziałek, 5 września 2005

UM Starogard - informacje 29.09

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 29 września 2005 r.

W poniedziałek, 26 września br. Prezydent Miasta Stanisław Karbowski spotkał się
z członkami Powiatowo-Miejskiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
w Starogardzie. Prezydent podziękował za współpracę odchodzącemu prezesowi Ryszardowi Tybolskiemu i pogratulował objęcia funkcji prezesa Marianowi Aszykowi. Obok nowego prezesa w skład zarządu rady weszły następujące osoby: Tadeusz Żurawski, Władysława Meger - zastępcy prezesa, Irena Ukleja - sekretarz. Na spotkaniu omawiano sprawy związane z działalnością bieżącą związków kombatanckich w naszym mieście.

26 września br. w sali nr 21 Urzędu Miejskiego przy ul. Gdańskiej 6 odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Socjalnej Rady Miejskiej
Starogardu Gd.
Porządek posiedzenia:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia Komisji
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Medycyna szkolna i szczepienia ochronne - informacja Dyrektora SPZOZ Przychodnia Lekarska dotycząca realizacji zadania w ubiegłym roku szkolnym i planu na rok szkolny 2005/2006 .
Dyskusja, wolne wnioski.

28 września br. w siedzibie Starogardzkiego Centrum Kultury przy al. Jana Pawła II 6 odbyło się posiedzenie Komisji Kultury Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Tematy posiedzenia:
Spotkanie Komisji z nowym Dyrektorem Starogardzkiego Centrum Kultury.
Perspektywy rozwoju kultury w mieście.
Sprawy bieżące.

29 września br. w Publicznym Gimnazjum nr 1 odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji Porządek posiedzenia:
1.Wyposażenie szkół gimnazjalnych w pomoce dydaktyczne.
2.Informacja o przebiegu akcji letniej.

W związku z 66 rocznicą upamiętnienia pomordowanych na Ziemi Kociewskiej
w czasie II Wojny Światowej serdecznie zapraszam wszystkich starogardzian w dniu 2 października 2005 r. do przybycia w miejsce pamięci narodowej w Lesie Szpęgawskim. Właśnie tu o godz. 15.00 odbędzie się uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi, a delegacje kombatantów, samorządowców i zakładów pracy uczczą ten dzień poprzez przybycie ze sztandarami i złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym zbrodnię dokonaną na Kociewiakach.

W dniu, w którym odbędzie się uroczystość uruchomiona zostanie specjalna linia autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji, która umożliwi dotarcie na Mszę. Autobusy będą kursować spod sklepu "Adam i Ewa" znajdującym się na starogardzkim rynku o godz. 13.45, 14.00, 14.15.
MZK zapewnia również powrót do miasta po zakończeniu Mszy z parkingu przy miejscu uroczystości.
Prezydent Miasta Starogard Gdański
Stanisław Karbowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz