poniedziałek, 5 grudnia 2005

Informacje UM 16.12.2005 r.

W piątek, 16 grudnia, o godzinie 14:00, w sali 21 UM odbędzie się konferencja prasowa poświęcona budżetowi miasta Starogard Gdański. Media serdecznie zapraszamy.
W dniach 25 - 26 października br. Obradował VII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego .Zjazd był okazją do podsumowania działalności w minionych czterech latach wszystkich ogniw "Związku", a w tym i poszczególnych kół. Zakres działalności był i jest szeroki: dotyka spraw socjalno-zdrowotnych byłych żołnierzy zawodowych, działań patriotyczno-obronnych, kultywowanie tradycji oręża polskiego jak i dbanie o to aby byli żołnierze nie zostali zapomniani bo wysłużyli swoje i dziś są niepotrzebni.
Na spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miejskim 13 grudnia, p. Czesław Kosianowicz powiedział - członkowie naszego koła, w minionym okresie włożyli wiele wysiłku aby zasady praktyczne wcielać w życie. Nie byłoby to jednak możliwe bez pomocy władz samorządowych. Podsumowanie wyników pracy przez Krajowy Zjazd Delegatów ZBŻZ i OR WP stało się okazją
do podziękowania wszystkim. Na spotkaniu w UM uhonorowano Medalem pamiątkowym ZBŻZ
i OR WP Prezydenta Miasta Stanisława Karbowskiego. Minister Obrony Narodowej, decyzją
nr 165 z dnia 7 października 2005r. W sprawie nadania Medalu "Za zasługi dla obronności kraju" wyróżnił: Złotym Medalem - płk.rez.Wiesława Rutkowskiego, kpt. w st.spocz. Ryszarda Wanot,, st.chor.sztab.rez. Edwarda Brunickiego; Srebrnym Medalem - kpt. w st.spocz. Jerzego Janiewskiego, kpt. w st. spocz. Felicjana Kasiułajtis; Brązowym Medalem - st.chor.rez Krzysztofa Reczko.

W poniedziałek 12 grudnia prezydent miasta Stanisław Karbowski, zastępca prezydenta Eugeniusz Żak złożyli na ręce Zbigniewa Gulgowskiego - Prezesa Zarządu Spółdzielni Inwalidów "POMORZANKA" w Starogardzie Gdańskim gratulacje z okazji uzyskania przez Spółdzielnię Certyfikatów Systemu ISO 9001 i ISO 14001.
Prezydent życzył, by nadrzędny cel firmy, jakim jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań Klientów
w zakresie wysokiej jakości wytwarzanych wyrobów produkowanych w sposób nie zagrażający środowisku został osiągnięty i przyczyniał się do dynamicznego rozwoju placówki.

Dnia 16 grudnia 2005 r. odbędzie się uroczystość 40-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im Władysława Broniewskiego w Starogardzie Gdańskim. W związku z planowanym świętem odbyło się w szkole wiele imprez i konkursów poświęconych temu tematowi. W piątek zamierzamy podsumować tę okrągłą rocznicę uroczystą Mszą św. w kościele św. Mateusza, która rozpocznie się o godzinie 9.00, a następnie po zakończonej Mszy św. udamy się do szkoły na dalszy ciąg uroczystości. Akademia rozpocznie się o godzinie 11.00 na sali gimnastycznej. Zaszczycą nas swoją obecnością władze miasta na czele z Panem Prezydentem Stanisławem Karbowskim, jak również zaproszeni wcześniej goście. Ciekawostką może być to, że zaproszenie przyjęli również nasi absolwenci m.in. Mirosława Adamczak, która dzięki swojemu muzycznemu talentowi krzewiła polska kulturę na całym świecie, należąc do zespołu "Mazowsze", absolwent Jacek Sadowski członek zespołu "Leszcze", absolwent Zbigniew Kozłowski pełniący funkcję wiceprezydenta naszego miasta, czy absolwent Paweł Papke reprezentant polskiego zespołu piłki siatkowej.
Sobota 17.12.2005 r. będzie dniem otwartym dla wielu zainteresowanych, którzy chcieliby zwiedzić szkołę i spotkać się ze wspomnieniami swoich młodych lat, jak również zwiedzić przygotowaną wystawę. Szkoła będzie otwarta tego dnia w godzinach 10.00- 13.00.
Nasi uczniowie i nauczyciele wykazali się wielkim zaangażowaniem w przygotowaniu imprezy. Jesteśmy dumni, że możemy być świadkami tego niezwykłego dnia.
Aleksandra Adamiak (absolwentka)

W czwartek, 22 grudnia w Urzędzie Miejskim, o godzinie 13:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych. W porządku spotkania między innymi omówienie budżetu Gminy Miejskiej na 2006 r. oraz omówienie materiałów na sesję.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz