piątek, 2 grudnia 2005

Konkurs na najpiękniejszą, świąteczną wystawę sklepową

Prezydent Starogardu Gdańskiego ogłasza konkurs na najpiękniejszą wystawę sklepową o tematyce świątecznej. Do konkursu mogą przystąpić właściciele bądź dzierżawcy punktów handlowych i usługowych, reprezentujący dowolną branżę.

Jedynym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest położenie zgłaszanej placówki w granicach administracyjnych miasta. Osoby zainteresowane konkursową rywalizacją prosimy o pobranie specjalnego formularza (można go znaleźć na stronie www.starogard.pl lub odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta UM), wypełnienie go i dostarczenie w terminie 5 - 15 grudnia do pok. nr 4 w Urzędzie Miejskim (ul. Gdańska 6). Własnych faworytów mogą zgłaszać również sami starogardzianie. Dopuszcza się również zgłoszenia telefoniczne, tel. 5306021 oraz w formie pisemnej. Konkursowe jury dokona oceny zgłoszonych wystaw w dniach od 17-24 grudnia br.


Oficjalne ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie nagrody odbędzie się 29 stycznia 2006 r. podczas uroczystej gali, towarzyszącej wręczeniu nagród Prezydenta Miasta Starogard Gdański "Wierzyczanki 2006".
Choć zwycięzca będzie tylko jeden, właściciele najładniejszych witryn mogą liczyć na dodatkowy bonus - efekty ich pracy zostaną zaprezentowane mieszkańcom naszego miasta w starogardzkich mediach.

"PIŁKA NOŻNA NA KOCIEWIU

Klub Sportowy Beniaminek O3 organizuje szereg piłkarskich turniejów halowych. W ramach projektu dofinansowanego przez Starostwo Powiatowe pt. "Piłka Nożna na Kociewiu" przeprowadzone zostaną dwa turnieje dla zespołów klubowych. Zawody dla drużyn z rocznika 1994 odbędą się już w najbliższą niedzielę (27 listopada) na Miejskiej Hali od godziny 8:30. W turnieju udział weźmie 10 drużyn m.in. Lechia Gdańsk, Bałtyk Gdynia, Wisła Tczew, Wietcisa Skarszewy i wiele innych zespołów. Współorganizatorem turnieju jest KKP Wierzyca Starogard. Ten sam program obejmuje turniej dla najmłodszych adeptów piłki nożnej z rocznika 1996. Ich święto piłkarskie odbędzie 18 grudnia na sali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr l.

"NON STOP PIŁKA BENIAMINKA"

Natomiast w ramach programu "Non stop piłka Beniaminka" współfinansowanego przez Gminę Miejską Starogard, KS Beniaminek zorganizuje dwa turnieje. W pierwszym 11 grudnia na hali Liceum Ekonomicznego udział wezmą zespoły z rocznika 1993 a w przerwie świątecznej, tj. 28 grudnia odbędzie się turniej ogólnodostępny dla chłopców ze szkół podstawowych. Już dziś zapraszamy drużyny podwórkowe chłopców ze szkół podstawowych na piłkarski turniej halowy, który odbędzie się 28 grudnia na Hali Miejskiej (OSiR) od godziny 9:00. W turnieju udział mogą wziąć wszyscy chętni. Zespół powinien składać się z minimum 6 osób. Obowiązuje strój sportowy na przebranie. Zapisy przyjmowane są w siedzibie KS Beniaminek 03 przy ul. Kościuszki 34 B, telefonicznie 5612877 lub w dniu turnieju na godzinę przed rozpoczęciem.
Serdecznie zapraszamy wszystkich starogardzkich kibiców na wspólne dopingowanie naszym zespołom.

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

Osoby zaproszone na badania USG w ramach MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO W CELU WYKRYCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI TARCZYCY skierowanego do dziewcząt urodzonych w 1991 roku zameldowanych na pobyt stały w Starogardzie Gdańskim oraz badania USG W CELU WYKRYCIA WRODZONEGO ZWICHNIĘCIA STAWU BIODROWEGO skierowanego do niemowląt urodzonych 01.03.2005 r. - 31.07.2005 r. zameldowanych na pobyt stały w Starogardzie Gdańskim mogą zgłaszać się na badania do dnia 16 grudnia 2005 r. do placówek wymienionych
w zaproszeniach imiennych. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego


Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, w dniu 1 grudnia, rozpatrywała wnioski wszystkich komisji Rady Miejskiej oraz radnych do projektu budżetu na 2006 rok. Wnioski zostaną przekazane prezydentowi miasta Stanisławowi Karbowskiemu na początku grudnia zgodnie z procedurą uchwalania budżetu.

Posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego odbędzie się w dniu 12.12.2005 r. o godz. 1200 w sali nr 21 Urzędu Miejskiego.
Porządek posiedzenia:
Zapoznanie się ze stanem prac związanych z modernizacją stadionu im. K. Deyny.
Zapoznanie się z projektem budżetu na 2006 r. na działalność sportową.
Ocena wizytacji zajęć treningowych w Klubach Sportowych.
Omówienie planu pracy Komisji na 2006 r.
Sprawy bieżące.


Posiedzenie Komisji Kultury Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego, odbędzie się 14 grudnia 2005 r. o godz. 12:00 w sali nr 21 Urzędu Miejskiego przy ul. Gdańskiej 6.
Tematy posiedzenia:
Omówienie wniosków wypracowanych w trakcie dyskusji o kulturze w mieście.
Rozpatrzenie wniosków o stypendia dla twórców kultury na rok 2006.
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Socjalnej Rady Miejskiej Starogardu Gd. odbędzie się w dniu 5.12.2005 r., o godz.13:00 w sali nr 21 Urzędu Miejskiego przy ul. Gdańskiej 6.
Porządek posiedzenia:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia Komisji
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Wysłuchanie sprawozdania Pełnomocnika Prezydenta z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień za 11 miesięcy roku 2005.
Wypracowanie opinii w sprawie:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na rok 2006,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Miejskiej Starogard Gdański,
Zasad usytuowania na terenie gminy Miejskiej Starogard Gd. miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu.
5. Omówienie innych materiałów na sesję.

We wtorek, 29 listopada, prezydent miasta Stanisław Karbowski, zastępca prezydenta Eugeniusz Żak spotkali się z burmistrzem Kościerzyny Zdzisławem Czucha w celu podpisania wstępnego porozumienia na utylizację odpadów z miasta Kościerzyna w Zakładzie w Starym Lesie. Propozycja przystąpienia do spółki będzie możliwa po przyznaniu środków unijnych i rozpoczęciu budowy zakładu. W najbliższym czasie Kościerzyna określi jaka wartość udziałów w spółce interesuje miasto i od kiedy chciałaby uczestniczyć w spotkaniach spółki.
Efektem współpracy Miasta Starogard z Politechniką Gdańską są prace semestralne w postaci projektów i makiet z ciekawym spojrzeniem na niezagospodarowane tereny i sugerujące nowe rozwiązania w naszym mieście.

Autorami prac są studenci VI semestru Wydziału Architektury i Urbanistyki PG, którzy pracowali pod kierunkiem dr Joanny Poczobut. Trzy spośród prac, które uświetniły pierwsze spotkanie robocze poruszające tematykę rewitalizacji
w naszym mieście, otrzymały wyróżnienia prezydenta miasta Stanisława Karbowskiego.

I wyróżnienie otrzymała Ewelina Grudzińska za pracę - Regionalne Centrum kultury w Starogardzie Gd; II - Aleksandra Glonke - Nowe usługi przy Rynku w Starogardzie Gd; III Michał Majewski - Empik w Starogardzie Gd.

W czwartek, 1 grudnia, prezydent miasta Stanisław Karbowski spotkał się
z p. Jerzym Suchomskim właścicielem Zakładu Produkcyjno-Usługowego Met Lak. Prezydent pogratulował zdobycia nagrody z okazji dziesięciolecia konkursu "Firma z Jakością" oraz uzyskania I miejsca w kategorii firmy małe, w X edycji Pomorskiego Konkursu Firma z Jakością 2005.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz