poniedziałek, 5 grudnia 2005

UM Starogard - informacje 11.12.2005

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim
z 9 grudnia 2005 r.

Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim
ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowiska pracy

Podinspektor w Wydziale Finansowy
Podinspektor w Wydziale Planowania i Urbanistyki
Referent w Biurze Rady Miejskiej

Szczegółowe informacje oraz wykaz wymaganych dokumentów na stronie internetowej: bip.starogard.pl lub w Wydziale Organizacyjnym - Kadry Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim, ul. Gdańska 6 (pokój Nr 18) w godz. 8°° - 15°° od poniedziałku do piątku.

Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku z siedzibą w Sopocie, podaje do publicznej wiadomości, że przygotowuje się do zamknięcia byłego cmentarza ewangelickiego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Owidzkiej.
W związku z powyższym, osoby posiadające na w/w cmentarzu groby rodzinne, proszone są
o kontakt z Parafią w przeciągu miesiąca od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia - 81-703 Sopot, ul. Kościuszki 51, tel. 058 5511335, fax 058 5504623 - Ks. Michał Warczyński.

W dniu 5 grudnia 2005 roku w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie koordynatorów ds. organizacji II Młodzieżowych Igrzysk Euroregionu "Bałtyk", w którym wzięli udział członkowie zespołu organizacyjnego, partnerzy projektu z Rosji, Szwecji, Tczewa, Malborka, Kwidzyna oraz zaproszeni goście z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, i reprezentantów Starogardzkich klubów sportowych oraz organizacji pozarządowych.
Spotkaniu przewodniczył Ludwik Szakiel - Kierownik Projektu, Naczelnik Wydziału Promocji
i Współpracy Zagranicznej. II Młodzieżowe Igrzyska Euroregionu "Bałtyk" zostaną zorganizowane w 2006 roku. Projekt pozyskał dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Phare i stanowić będzie kontynuację pierwszych igrzysk. Projekt ma na celu utrwalenie tradycji dorocznych zawodów sportowych młodzieży z obszaru Euroregionu "Bałtyk", a także wzmocnienie międzykulturowej integracji młodzieży poprzez sport. Działaniem innowacyjnym w drugiej edycji Igrzysk będzie wprowadzenie nowych dyscyplin sportowych (po konsultacjach przeprowadzonych
z partnerami z obszaru Euroregionu "Bałtyk"), a także zorganizowanie niektórych zawodów
na terenie innych miast partnerskich. Planowane jest zorganizowane zawodów sportowych
w koszykówce, siatkówce, piłce nożnej, a także nowych dyscyplinach - piłce ręcznej i pływaniu - dla młodzieży (dziewcząt i/lub chłopców) w wieku 13-15 lat z krajów Euroregionu "Bałtyk".
Po konsultacjach zadecydowano, że podczas drugich igrzysk zostaną zorganizowane rywalizacje dla sportowców niepełnosprawnych we współpracy z zainteresowanymi klubami i organizacjami.
II Młodzieżowe Igrzyska Euroregionu "Bałtyk" odbędą się w dniach 22-24 czerwca 2006 roku.

We wtorek, 6 grudnia prezydent miasta Stanisław Karbowski odwiedził dzieci z MPP
nr 3 "Miś Uszatek". W spotkaniu z sześciolatkami uczestniczyli również starogardzcy policjanci, którzy przypomnieli o prowadzonych działaniach edukacyjno-propagandowych pod nazwą "Bezpieczna droga do szkoły". Po wysłuchaniu pogadanki na temat bezpieczeństwa dzieci przedszkolnych w ruchu drogowym prezydent Stanisław Karbowski rozdał dzieciom elementy odblaskowe, które zwiększają poziom bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Na ręce pani dyrektor przedszkola Marii Ziemer prezydent przekazał Słonika POPO, który jest symbolem Polskiego Policjanta i Przyjaciela Dzieci. Jeszcze w tym roku wszyscy uczniowie klas I szkół podstawowych i dzieci sześcioletnie uczęszczające do klas zerowych
w miejskich przedszkolach otrzymają elementy odblaskowe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz