sobota, 13 grudnia 2008

Przywróćmy Wierzycy jej majestat

9 grudnia - Forum w Pelplińskiej Kurii Biskupiej.

Jedna z dwóch najważniejszych rzek Kociewia, Wierzyca, staje się "oczkiem w głowie" wszystkich, którzy widzą w jej nurcie, brzegach i okolicznych terenach potencjał przyrodniczo-turystyczno-kulturowy. Potencjał ten niedoceniany i traktowany po macoszemu próbują wykorzystać ci, którzy znają wielowiekową, bogatą historię Verrisy, zabytki dawnej i hydrotechnicznej architektury, walory naturalne oraz rekreacyjne.

W miniony wtorek na zaproszenie Ks. Infułata Stanisława Grunta, Wikariusza Ekonomicznego Diecezji Pelplińskie, w tamtejszym Diecezjalnym Centrum Informacji Turystycznej odbyła się konferencja, na którą zjechało kilkunastu pasjonatów, znawców tematu oraz fachowców delegowanych przez najróżnorodniejsze podmioty. Spotkanie pod oficjalną nazwą "Wierzyca : nurty kultury" poświęcone było przede wszystkim zagospodarowaniu rzeki na odcinku Pelplin - Gniew, lecz nie tylko...

W Forum udział wzięli oczywiście regionalni przedstawiciele samorządowi, reprezentanci władz wojewódzkich, zarządcy dróg wodnych, turystyczni i okołoturystyczni biznesmani oraz Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE.

Spotkanie oficjalnie otworzył gospodarz, Ks. Infułat Stanisław Grunt.

- To ogrom dziedzictwa. Jesteśmy jego spadkobiercami i za nie jesteśmy odpowiedzialni. Pelplińska Kuria Diecezjalna pragnie wszystkich dotychczas postronnych zainspirować do działań mających na celu odpowiednie zagospodarowanie i wykorzystanie tego kociewskiego skarbu. Wierzycy ciągle przynależy majestat, który zyskała wraz z wyprawami gondolowymi króla Jana III Sobieskiego, gdy pływał z gniewskiej warowni do dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie.

Ks. Infułat Grunt przedstawił stan prac nad przygotowaniem terenu stanicy kajakowej na wyspie Jana III Sobieskiego oraz teraźniejszość infrastruktury turystycznej w duchowej stolicy Kociewia.

Alicja Słyszewska, dyrektor Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie, przypomniała o właściwym wykorzystywaniu potencjału wody przez zakon w minionych wiekach.

Wystąpienie dyrektor DCIT było również wstępem do prezentacji Piotra Kończewskego, dyrektora biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. Od niego można było usłyszeć o ubiegłorocznym spotkaniu w Kręgskim Młynie zorganizowanym właśnie przez LOT KOCIEWIE (gdzie została podpisany "Wierzyczański List Intencyjny"), o dotychczasowych działaniach promocyjnych (strona internetowa, publikacje), o przedsięwzięciach aktywnych LOT-u (spływy kajakowe - ostatni podczas tegorocznego Jarmarku Cysterskiego) oraz o przygotowanej na zlecenie LOT KOCIEWIE koncepcji technicznej zagospodarowania wybranych terenów nadrzecznych przeznaczonych pod budowę małej infrastruktury turystycznej nad Verissą.

O rzece widzianej oczami inżynieryjnego zarządcy, o drożności i pracach z tym związanych realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, poinformował zebranych Stanisław Otręba, z-ca dyr. ds. Zarządu Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie. Poruszył on problem konfliktu interesów różnych grup użytkowników rzeki (rolnicy, wędkarze, turyści). Szczególną uwagę zwrócił na rolę opinii konserwatora przyrody w realizacji działań na rzecznym organizmie. Niestety dodał również, iż w najbliższym czasie środki przeznaczone na oczyszczenie Wierzycy są bardzo nikłe.

Praktyk biznesmen i pasjonat wodnej rekreacji Kuba Puchowski, właściciel małej elektrowni wodnej w Stockim Młynie. I on poruszał problem właściwej edukacji okolicznych mieszkańców oraz ekologów - jedynie odpowiednia świadomość i zdrowy rozsądek wszystkich zainteresowanych mogą zaprocentować.

Optymizmem zabrzmiał głos Marty Chełkowskiej, dyrektor Departamentu Turystyki UM Województwa Pomorskiego, która zaprezentowała wizję wodnych tras turystycznych jako elementu Koncepcji rozwoju Pomorskiego Szlaku Cysterskiego i w tym kontekście możliwości zagospodarowania turystycznego szlaku wodnego Wierzycy.

O źródłach finansowania zagospodarowania rzek oraz dotychczasowych doświadczeniach na przykładzie "Pętli Żuław" mówił zebranym Zbigniew Ptak z Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Pomysł jak najbardziej wpisuje się

w strategie rozwoju dróg wodnych województwa pomorskiego i istnieje pilna potrzeba jego realizacji. Z. Ptak wskazał na konieczność zbudowania spójnej koncepcji rozwoju całego dorzecza Wierzycy i możliwości sfinansowania tego przedsięwzięcia.

O mikrofinansach i lokalnych projektach dotyczących zagospodarowania terenów przeznaczonych na małą infrastrukturę turystyczną w ramach realizacji strategii Lokalnej Grupy Działania "Wstęga Kociewia" powiedział prezes tegoż LGD Mariusz Śledź.

Spotkanie w fachowych i zapalonym gronie zaowocowało wieloma wnioskami, pomysłamii koncepcjami dalszych wspólnych działań.

Podstawą jaka krzepnie po wtorkowym Forum jest budowa spójnej koncepcji rozwoju zagospodarowania Wierzycy pod kątem turystyki wodnej. Ta koncepcja to wizje i cele, które przyświecają pomysłodawcom projektu. W ich opracowaniu pomocą powinny być doświadczenia innych, którzy podobnie działania realizowali tuż nieopodal Wierzycy (np. Zlewnia Rzeki Wdy).

Projekt "Wierzyca : nurty kultury", to także musi być jednokanałowy, wspólny, donośny lobbing w kręgach decydentów oraz nieustająca edukacja nomen omen lobby ekologicznego, które należy uświadomić, iż pasje, marzenia oraz rozsądne działania nie są w najmniejszym stopniu zagrożeniem dla naturalnego środowiska, o które my wszyscy przecież się chcemy troszczyć.

To wszystko, tu na Kociewiu, wśród mieszkańców, samorządów powinien koordynować oraz reprezentować markę "Wierzyca: nurty kultury" na zewnątrz wyłoniony lider tego skomplikowanego, odpowiedzialnego, ale i niezwykle perspektywicznego długofalowego projektu. To wybrany lider wspólnie z pomocą wybranego ciała opiniodawczego, koncepcyjnego i doradczego przygotuje podstawy do wspomnianej koncepcji "przywrócenia należnego majestatu Verissie".

Relacja opracowana przez Alicję Słyszewską DCIT i LOT KOCIEWIE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz