piątek, 19 grudnia 2008

Spada zadłużenie Szpitala

Spada zadłużenie Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana w Starogardzie Gdańskim


O blisko 4 mln złotych zmalało zadłużenie starogradzkiego szpitala w stosunku do wyniku z końca czerwca br. Rośnie liczba pacjentów korzystających z usług placówki.


Według danych obliczonych na koniec października br. zadłużenie starogardzkiego szpitala wynosi 64,5 mln złotych. Jest to kwota o ponad milion złotych niższa, niż na koniec ubiegłego roku i blisko 4 miliony mniejsza niż odnotowana 30 czerwca bieżącego roku.


Zahamowanie wzrostu zadłużenia związane jest nie tylko z korzystniejszym kontraktem zawartym z NFZ, ale także ze zmianą sposobu zarządzania finansami szpitala. Świadczy o tym poprawiający się bilans szpitala. Strata finansowa wykazywana w bilansie szpitala spadła o blisko 5 mln zł - z minus 6,1 mln zł w roku 2007 do minus 1,2 mln zł w okresie styczeń-październik bieżącego roku.


- Znaczną poprawę wyniku finansowego udało się to osiągnąć przede wszystkim dzięki temu, że pracownicy szpitala, rozumiejąc jego trudną sytuację, zaakceptowali trudny program ograniczania kosztów - wyjaśnia Beata Ładyszkowska, p.o. dyrektora szpitala. - Współpraca ze związkami zawodowymi działającymi na terenie szpitala zaowocowała oszczędnościami dla naszej placówki. Mogliśmy sobie nawet pozwolić na niewielkie podwyżki w stosunku do grudnia ub. r. Pracownikom i reprezentującym ich związkom jestem za to bardzo wdzięczna.


Szpital spłacił zaległości wobec Urzędu Skarbowego, ogranicza zajęcia komornicze (stanowiące znaczne obciążenie wyniku), a w ostatnim okresie zawarł też ugodę z kilkoma wierzycielami na płatności zobowiązań w ratach.


- Uszczelniliśmy wydatki, zabiegamy też o środki z różnych źródeł - kontynuuje Beata Ładyszkowska. - Dzięki wsparciu miasta i powiatu starogardzkiego możemy wyremontować kilka oddziałów, a wsparcie sponsorów prywatnych pozwala na zakup specjalistycznych urządzeń.


Wbrew obawom, iż ratowanie finansów szpitala odbędzie się kosztem pacjentów, placówka przyjęła w tym roku (do października) o 20 proc. więcej chorych, niż w całym ubiegłym roku.
Zadłużenie w okresie ostatnich 4 lat dane na koniec roku

31.12.2005 --- zadłużenie 55,5 mln zł

31.12.2006 --- zadłużenie 62,0 mln zł

31.12.2007 --- zadłużenie 65,7 mln zł

31.10.2008 --- zadłużenie 64,5 mln zł


Zadłużenie w poszczególnych miesiącach 2008r

30.06 - zadłużenie 68,4 mln zł

31.10 - zadłużenie 64,5 mln zł


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz