środa, 4 lutego 2009

Gm. Osiek. Nasze stypendystki

W ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany jest "Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego" na rok szkolny 2008/2009.
Stypendia przyznawane w ramach powyższego programu stanowią wsparcie dla szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych) uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin, w których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

W tej edycji konkursu do Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęły 1184 wnioski. Na podstawie oceny punktowej Komisja Stypendialna ustaliła listę 240 stypendystów.

Z przyjemnością informujemy, że wśród nich znalazły się trzy nasze uczennice: Dominika Piór z kl. Ia oraz Małgosia Wojtaś i Kasia Szuta z kl. IIa gimnazjum.

Uroczystość przyznania stypendiów odbyła się w dniu 16 grudnia 2008 r. o godz. 14.00 w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku na ul. Ołowianej 1. Stypendia wręczał Marszałek Województwa Jan Kozłowski.
Dominika Piór, Kasia Szuta i Małgosia Wojtaś


Dyrektor ZSP w Osieku

Elżbieta Lipke


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz