wtorek, 13 stycznia 2009

Bobrowiec - zmiany na lepsze...

Sołectwo Bobrowiec położone jest w zachodnio - północnej części gminy Smętowo Graniczne. Od północy graniczy z Lipią Górą (gmina Morzeszczyn, powiat Tczew), a od zachodu
z Barłożnem (gmina Skórcz, powiat Starogard Gdański). Obejmuje terytorialnie trzy miejscowości: osadę Stary Bobrowiec - położoną na północnym - wschodzie sołectwa, dotykający swoimi zabudowaniami lasu, Bobrowiec - wieś, stanowiący część środkową i siedzibę sołectwa Bobrowiec oraz osadę Kornatka położoną w części zachodniej Bobrowca, stanowiące administracyjnie jedną miejscowość i sołectwo - BOBROWIEC.Autostrada A1 przecina Bobrowiec na wysokości rzeki Janki (Jonki), przebiegając między Bobrowcem Wieś, a Kornatką, w pobliżu węzła Kopytkowo.
Dzisiejszy Bobrowiec daleko odbiega od tego z czasów powojennych. Asfaltowa droga, gminny wodociąg, niemal w każdym domu telefon, jeżeli nawet nie wszędzie stacjonarny, to przynajmniej jeden komórkowy. Stare, ale i nowe budynki mieszkalne i gospodarcze. Czyste
i zadbane. Ogrody wypoczynkowe, a w nich oczka wodne, iglaki, altany, grille ogrodowe. I tylko, niemal jak od zarania dziejów, podstawowym zajęciem mieszkańców Bobrowca jest uprawa roli, bo przemysłu tu nie ma. Jeszcze dziesięć lat temu można było uważać Bobrowiec za wieś typowo rolniczą. Ulega ten stan rzeczy powolnym, ale sukcesywnym zmianom na rzecz wsi o charakterze rolniczo - rekreacyjnym. W okresie wakacji liczba ludności Bobrowca znacznie się zwiększa.Tak jak każda miejscowość, mamy swoje problemy. Drogi, poza odcinkiem drogi asfaltowej w kierunku Smętowa i odcinkiem przebiegającym pod autostradą A1 są bardzo często nieprzejezdne, ze względu na zły stan ich nawierzchni. Rowy melioracyjne wymagają oczyszczenia, a oświetlenie Bobrowca jest symboliczne. Czeka nas konieczny remont świetlicy wiejskiej, doposażenie placu zabaw dla dzieci, brakuje choćby utwardzonych poboczy. W Starym Bobrowcu do tej pory nie ma jeszcze wodociągu. A sieć kanalizacyjna? Można by listę tą wydłużać, ale co to da? Moim i zadaniem Rady Sołeckiej jest nie tylko dostrzeganie takich problemów, ale także dokładanie wszelkich starań, by problemy te zostały pomyślnie rozwiązane. By mieszkańcom żyło się lepiej, bezpieczniej, dostatniej.
W tym roku, przy świetlicy wiejskiej została postawiona wiata dla dzieci oczekujących na autobus szkolny. Służy ona wszystkim mieszkańcom. Jeszcze przed końcem tego roku, druga taka wiata zostanie postawiona na granicy Bobrowca i Kornatki.Ogrzewanie świetlicy wiejskiej nie zdaje egzaminu. W świetlicy jest po prostu zimno. Odstrasza to nawet najbardziej wytrwałe dzieci korzystające ze świetlicy. Jednak jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia w świetlicy zainstalowane zostaną dwa piecyki gazowe. W bieżącym roku rozpoczęta została budowa chodnika. Położony został w centrum Bobrowca, po lewej stronie drogi asfaltowej w kierunku Smętowa. Decyzję o budowie chodnika w Bobrowcu podjęła Pani Wójt.
Udało się pozyskać 300 metrów kwadratowych kostki brukowej, które gminie Smętowo przekazał Starosta powiatu Starogard. Zakup obrzeży i krawężników, oraz wszystkie prace związane z położeniem chodnika Urząd Gminy realizuje we własnym zakresie, z własnych środków budżetowych. Maleńki kroczek naprzód, a cieszy.
Mamy nadzieję, że uda nam się w pełni zrealizować ambitne plany zmiany infrastruktury Bobrowca, które zamieściliśmy w kompleksowym i harmonijnym rozwoju sołectwa. Jesteśmy cierpliwi i wytrwali.

Sołtys Wsi Bobrowiec
Andrzej Wosk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz