środa, 28 stycznia 2009

Urząd Gminy Zblewo. Komunikaty

Dowody - zmiany zasad unieważniania

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2009 r. zmieniły się zasady unieważniania dowodów osobistych. W razie zmiany danych - nazwiska, imienia lub adresu - trzeba pamiętać o złożeniu w ciągu 14 dni dokumentów na wymianę dowodu osobistego.

Jeśli ktoś tego nie zrobi, po trzech miesiącach z urzędu dokument straci ważność. W przypadku Polaków przebywających za granicą nastąpi to po czterech miesiącach. Zapominalscy będą mieli kłopoty przy przekraczaniu granicy i załatwianiu niektórych spraw urzędowych.

B. Turkiewicz


@@@


Pozbądźmy się azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił konkurs dla gmin województwa pomorskiego pod nazwą "Unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych z terenu województwa pomorskiego - III edycja" na rok 2009.


Konkurs adresowany jest do gmin realizujących program usuwania azbestu. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko zadania ujęte w gminnym programie usuwania azbestu, współfinansowane ze środków własnych gminy, obejmujące demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych pochodzących z nieruchomości przeznaczonych w całości na cele mieszkaniowe, stanowiących własność/współwłasność wyłącznie osób fizyczne lub współwłasność osób fizycznych i gminy.

Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.wfosigw-gda.pl.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Zblewo, którzy chcieliby w 2009 roku wymienić pokrycie dachowe z płyt azbestowo-cementowych na budynku mieszkalnym, proszeni są o złożenie wniosku osobiście w Urzędzie Gminy w Zblewie, pok. nr 16.

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 10 lutego 2009 r.


@@@


Kurs dla chcących prowadzić gospodarstwo agroturystyczne


Osoby, które chcą w swoim gospodarstwie prowadzić działalność agroturystyczną, a nie wiedzą, jak się do tego zabrać, mogą wziąć udział w specjalnym kursie. Szkolenie jest adresowane do mieszkańców Kociewia.

- Latem "miastowi" i tak uciekają na wieś, czemu więc na tym nie zarobić? - mówi Elżbieta Glaza, organizatorka szkolenia z Urzędu Gminy w Zblewie. - Pieniądze za wynajem jednego czy dwóch pokoi to często niemała pozycja w domowym budżecie.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak gospodarstwo powinno być przygotowane na przyjęcie turystów, gdzie można szukać potencjalnych klientów, jak starać się o dofinansowanie. Ostatnim krokiem, już po szkoleniu i przygotowaniu pokoi na przyjęcie pierwszych gości, będzie zarejestrowanie gospodarstwa w swoim urzędzie gminy, w rejestrze działalności turystycznej.

- Nasze gospodynie często nie zdają sobie sprawy z tego, że dla turystów ogromną atrakcją może być nawet obiad zjedzony w sadzie pod gruszą, zwłaszcza przygotowany ze świeżych, naturalnych produktów - podkreśla Elżbieta Glaza. - Dlatego zachęcam te panie, które już prowadzą agroturystykę, nie tylko do przygotowywania potraw związanych z regionem Kociewia, ale i promowania własnej domowej kuchni.

Znakomitym przykładem takiej działalności jest konkurencja z Kaszub. W gospodarstwie Kaszubski Zapiecek, prowadzonym przez Bernadetę Puzdrowską, można zjeść większość potraw, które pani Bernadeta zgłosiła na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To magnes dla turystów.

Zainteresowani rozpoczęciem i prowadzeniem działalności agroturystycznej mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie do 10 lutego 2009 roku do Urzędu Gminy w Zblewie. Kurs odbędzie się w dniach 23-25 lutego 2009 r., kosztuje tylko 124 zł. Międzygminne Porozumienie "Agroturystyka Kociewia" na razie adresuje kurs do mieszkańców gmin: Starogard Gd., Skarszewy, Lubichowo, Kaliska, Stara Kiszewa. Osieczna, Zblewo.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

1. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych

2. Kategoryzacja gospodarstw

3. Żywienie gości

4. Marketing, przepisy prawne i kredytowanie ze środków unijnych

5. Ekologia w gospodarstwach agroturystycznych

6. Wycieczka szkoleniowa

Wykłady poprowadzą specjaliści z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Każdy uczestnik kursu otrzyma "Zaświadczenie o ukończeniu kursu agroturystycznego".


Bliższe informacje o kursie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zblewie: Elżbieta Glaza, tel. (058) 58 84 381 w. 50.

@@@


Informacja dla chcących budować

Planowanie przestrzenne w Gminie Zblewo

stan na styczeń 2009 r.

Nasza gmina posiada aktualnie 17 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp).

Jeżeli chcemy przystąpić do budowy np. domu, należy sprawdzić w gminie (lub niebawem na stronie internetowej), czy działka posiada mpzp:

- jeżeli działka posiada mpzp, to należy złożyć wniosek o wydanie wypisu z mpzp i projektować inwestycję zgodnie z zapisami zawartymi w miejscowym planie,

- jeżeli działka nie posiada mpzp, to można złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wnioski o wydanie decyzji o warunkach dostępne są w pokoju nr 18 lub na stronie internetowej www.zblewo.pl.

W 2008 r. wydano 33 wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 115 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i 17 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Plany na przyszłość: czekamy na publikację 2 mpzp, prowadzimy zaawansowane prace projektowe nad 14 mpzp, przygotowujemy się do sporządzenia 1 mpzp i 4 zmian planów obowiązujących, przygotowujemy się do zmiany studium uwarunkowań (jest to dokument, na podstawie którego sporządza się plany miejscowe - plany muszą być zgodne ze studium).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz