niedziela, 4 stycznia 2009

Optymistyczne prognozy burmistrza Skórcza

Czeka nas rekordowy rok

Tradycyjnie burmistrz miasta Skórcz rozpoczyna Nowy Rok szampańsko. Przed miejską fontanną. Wraz z licznie przybyłymi mieszkańcami. Jaki będzie ten Nowy Rok? Burmistrz Ryszard Dąbek uśmiecha się optymistycznie.

- To będzie dobry rok. Jestem pewien - mówi. - Powiem więcej, to będzie rekordowy rok. Już dzisiaj wiem, że w roku 2009 po raz pierwszy po denominacji wydatki budżetu miasta przekroczą znacznie kwotę 10 milionów złotych. Mieszkańcy powinni to zauważyć.


Więcej niż planowaliśmy

- Ale zanim powiem o niektórych planach na 2009 rok, muszę choć chwilę zatrzymać się nad tym, co zrobiliśmy w minionym roku - kontynuuje burmistrz. - Nie po to, aby się chwalić, ale dlatego, że wiele planów będzie konsekwentną kontynuacją dotychczasowych prac... Miniony rok był w mojej ocenie bardzo pracowity. Mogliśmy dysponować sporymi środkami finansowymi i dzięki temu wykonaliśmy praktycznie wszystkie planowane zadania. Ba, zdołaliśmy wykonać wiele prac, o których nawet nie myśleliśmy, że będą możliwe do realizacji. W ciągu roku pojawiały się dodatkowe możliwości ekonomiczne, więc je operatywnie wykorzystywaliśmy. Wykaz najważniejszych 10 realizacji podaję w załączeniu. Oprócz nich wykonaliśmy prace modernizacyjne w podległych jednostkach, czyli w Miejskim Ośrodku Kultury, w Bibliotece Miejskiej, przedszkolu i szkole. Bardzo istotnym sukcesem było zakończenie batalii o zdrowie naszych mieszkańców. Nadal w Skórczu będą działały dwa podmioty medyczne, ale zdecydowanie lepsze jakościowo. Muszę też wspomnieć o stale rosnącej liczbie imprez masowych, tak kulturalnych, jak i sportowych. Z ogromną radością przyjąłem inicjatywę organizacji Biegu Czterech Jezior. Tegoroczny debiut tej imprezy był bardzo udany. Świetnie wypadły też imprezy plenerowe organizowane przez aktywnych radnych. Jeszcze w uszach mam warkot motocykli paradujących przez nasze miasto w rytm śląskich piosenek. Nie da się zapomnieć radosnych pisków dzieci otrzymujących paczki od Mikołaja. To były wspaniałe, integrujące mieszkańców imprezy.

I będą one kontynuowane w nowym, jubileuszowym roku. Przypominam, że właśnie w 2009 roku miasto Skórcz obchodzić będzie jubileusz 75-lecia nadania praw miejskich. Już został powołany specjalny Komitet Organizacyjny tych obchodów. Imprezy jubileuszowe rozpoczną się od maja. Już dzisiaj zapraszam do Skórcza.


Za pozyskane fundusze

- Ale powróćmy do planów inwestycyjnych na nowy rok - mówi burmistrz. - Skoncentrujemy się na dwóch najważniejszych dla mieszkańców inwestycjach. Pierwsza inwestycja to III etap budowy kanalizacji sanitarnej. Zamierzamy skanalizować ulicę Hallera oraz ulicę Kociewską oraz całe Osiedle Młodych. Wykonanie tych prac pozwoli nam na doprowadzenie kanalizacji sanitarnej do około 65 procent mieszkańców. Muszę zaznaczyć, że realizacja tego zadania nie byłaby możliwa, gdyby nie uzyskanie dofinansowania zewnętrznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Natomiast drugą, sztandarową inwestycją w nowym roku będzie budowa ulicy Wojska Polskiego. O tę ulicę walczyły władze miasta już od wielu lat i w końcu nam się uda ją zrealizować. Powstanie elegancka, szeroka na 5,5 metrów ulica wyłożona polbrukiem. Po obu jej stronach zbudowane zostaną chodniki. Wykonana zostanie także ścieżka rowerowa na całej długości. Nowa ulica rozpocznie się przy ulicy Dworcowej, a zakończy przy ulicy Osiedlowej. Ta inwestycja także będzie możliwa dzięki wsparciu finansowemu z zewnątrz. Dokładnie połowę kosztów inwestycji pokryje Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Z własnych środków budżetowych miasta będziemy dalej kontynuować przebudowy kolejnych chodników. Szczególną uwagę poświęcimy chodnikom w obrębie wykonywania prac przy kanalizacji sanitarnej. W tym miejscu pragnę podziękować mieszkańcom Skórcza za zdecydowaną poprawę w realizowaniu płatności związanych z podatkami i opłatami lokalnymi. To bardzo pomaga w płynnym realizowaniu planowanych zadań, a nawet w ich zwiększaniu. Mieszkańcy Skórcza oraz goście zapewne zauważają zmiany, jakie zachodzą w naszym mieście. Do nowych chodników dołączają nowe elewacje obiektów prywatnych, ładne płoty i zadbane ogródki. Cieszy modernizacja Młyna "Pod Orłem". Wkrótce okolice wokół tego młyna staną się jednym z atrakcyjniejszych miejsc w Skórczu. Staramy się, chyba skutecznie, stwarzać klimat przychylny realizacji prac modernizacyjno-remontowych przez osoby prywatne. Sądzę, że mieszkańcom naszego miasta żyje się w Skórczu coraz lepiej i sympatyczniej. Nowy 2009 rok powinien być jeszcze lepszy niż rok miniony. Zapewniam, że z mojej strony jako burmistrza zrobię wszystko, aby tak się stało. Do siego roku.

Wysłuchał: Stanisław SierkoX najważniejszych dokonań

inwestycyjno-modernizacyjnych 2008 roku


1. Przebudowa chodnika przy ulicy Hallera - koszt 40 656,01 zł.

2. Przebudowa chodnika przy ulicy Starogardzkiej oraz wykonanie schodów na Rynek Maślany oraz wykonanie eleganckiego ogrodzenia wokół - koszt 66 733,84 zł.

3. Przebudowa Targowiska Miejskiego - koszt 195 620 zł.

4. Przebudowa chodnika i schodów do Miejskiego Domu Kultury - koszt 87 381,77 zł.

5. Przebudowa ulicy Myśliwskiej - koszt 95 568,76 zł.

6. Przebudowa ulic Jagodowej i Szkolnej - koszt 116 273,28 zł.

7. Czyszczenie zbiornika wodnego przy ulicy Spokojnej - koszt 9 704,73 zł.

8. Czyszczenie zbiornika wodnego na Osiedlu Leśnym - koszt 20 000 zł.

9. Czyszczenie rzeki Szorycy - koszt 15 250 zł.

10. Budowa wodociągu przy ulicy Kwiatowej - koszt 12 558,60 zł.Dochody i wydatki

Rok Dochody Wydatki

2007 - 7 818 490,52 zł - 7 570 320,85 zł

2008 (przewidywane) - 8 500 000,00 zł - 8 200 000,00 zł

2009 (uchwalony plan) - 8 286 725,00zł - 11 850 125,00złBrak komentarzy:

Prześlij komentarz