środa, 14 stycznia 2009

Gmina Bobowo - wczesny PRL w dokumentach

Kolejny dokument obrazujący walkę klasową na wsi kociewskiej (tu w gminie Bobowo) we wczesnym PRL-u. Te rzadkie materiały są bardzo cenne. Ulotkę pokazywano i czytano na spotkaniu w Wysokiej pn. "Wysoka na starej fotografii".

__________________________________________________


U L O T K A

__________________________________________________


Do chłopów Gminy Bobowo

__________


We współzawodnictwie o pełne i przedterminowe wykonanie obowiązkowych dostaw zboża na pierwszym miejscu w naszej gminie wysunęła się

GROMADA GRABÓWIEC

Która już od dnia 1.9.1954r. wykonała 98% planu rocznego zboża

Chłopi tejże gromady rozumiejąc znaczenie obowiązkowych dostaw dla Państwa, wzywają pozostałe gromady gminy Bobowo do współzawodnictwa na odcinku wykonania rocznego planu do dnia 15.9.1954r.

W akcji tej wyróżnili się tacy chłopi z Grabówca jak Ob. Ślizawski Antoni, sołtys tejże gromady, który wykonał swój plan z nadwyżką 100 kg, Ob. Lewandowski Alojzy, 83 kg, oraz wielu innych.

Obywatele Fandrejewski Roman i Machnikowski Wiktor, od was zależy czy gromada Grabówiec wykona swoje zadania w terminie - przyspieszcie dostawy zboża.

Biorąc przykład z Grabówca i inni chłopi naszej gminy nie pozostają w tyle. Tacy ob. Ob. Jak Wyczyński Leon, Wołoszczyk Leon, Mazur Jan z gromady Bobowo, Sarnowski Bernard, Kiełbasa Jan z Grabowa, Czarniecki Władysław z Jabłówka, Janowski Stanisław z Lipinek oraz dużo innych chłopów mało i średniorolnych wykonali swój patriotyczny obowiązek - oto chłopi z których należy brać przykład.


OBYWATELE CHŁOPI

Wpływajcie na Waszych sąsiadów aby przyspieszyli omłoty i wykonali dostawę zbóż, jak również żywca, mleka i podatku.

___________________


Obywatelu Janie Kozłowski z Wysokiej, jak długo jeszcze chcecie młócić Wasze zboże? Wiemy o tym, ze zalegacie jeszcze 14, 498 kg i inni od miesiąca czasu bawicie się w omłoty. Czas najwyższy abyście skończyli omłoty i użyczyli maszyny sąsiadom.

Apelujemy do kolegium orzekającego, aby zajęło się sprawą Kozłowskiego.

Poza tym są jeszcze tacy chłopi jak ob. Kłómski Klemens z Bobowa, który stara się oszukiwać władzę ludową biorąc ugory pod zagospodarowanie, a gdy przyjdzie czas obowiązkowych dostaw rzuca je po to tylko, by na wiosnę wziąć je spowrotem i znowu przez trzy lata nie oddawać obowiązkowych dostaw dla państwa i pomimo tej oszukańczej metody zalega jeszcze 1. 193 kg zboża, a termin dostawy minął już 28.8.1954r.

A co na to Gminna Rada Narodowa w Bobowie? Czas już skończyć ze spekulacją ziemi i zająć się takimi osobnikami.


I Wasz termin dostawy już mija -

a jeszcze zalegacie

Ob. Kwaśniewski Walenty z Bobowa .........2.234 kg zboża

Ob. Piątek Jadwiga z Bobowa ..............4.229 kg "

Ob. Wygocki Józef z Wysokiej .............10.000 kg "

Ob. Szarmach teofil z Wysokiej ...........3.539 kg "

Ob. Frost Józef z Jabłowa ................2.632 kg "

Ob. Ciesielski Jan z Jabłowa .............2.156 kg "


Czas najwyższy abyście zameldowali o wykonaniu dostaw zboża.


Wzywamy wszystkich mało i średniorolnych chłopów w gminie Bobowo do planowej i przedterminowej dostawy zbóż dla Państwa -


Tym samym przyczynicie się do podniesienia stopy życiowej ludzi pracy miast i wsi. Trzeba abyście prowadzili zdecydowaną walkę z wrogami narodu, którzy opóźniają dostawy, demaskując tych, którzy nie chcą iść razem z nami naprzód, a starają się nam w naszej pracy przeszkodzić.


Zarząd Gminny Z.S.Ch.

BobowoBrak komentarzy:

Prześlij komentarz