poniedziałek, 12 stycznia 2009

"Teki Kociewskie" - 2. zeszyt rocznika

Tuż przed świętami ukazał się drugi zeszyt rocznika "Teki Kociewskie" wydawanego przez Oddział Kociewski ZKP w Tczewie. Skromny nakład drukowany jest rozdysponowywany wśród bibliotek i czytelni regionalnych, natomiast wszystkich zainteresowanych zapraszamy na strony Kociewskiej Biblioteki Internetowej, gdzie nieodpłatnie można pobrać "Teki" w formie pliku PDF (www.kbi.tczew.pl zakładka Czasopisma). W najnowszym zeszycie "Tek Kociewskich" zamieszczono materiały pokonferencyjne z II Nadwiślańskich Spotkań Regionalnych, które odbyły się w październiku ubiegłego roku. Oprócz referatów uczestników, zamieszczono tam artykuły nadesłane przez uczestników, zapis dyskusji oraz relacje z działalności oddziału w 2008 roku. Wersja drukowana rocznika mogła się ukazać dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Miasta Tczewa W zeszycie: Od redakcji I Społeczeństwo, kultura, język Kamila Gillmeister, Jak wygląda współczesny pielgrzym? Na przykładzie pątników pielgrzymujących do Sanktuarium Maryjnego w Piasecznie Patrycja Hamerska, Cztery pory roku Bernarda Janowicza Michał Kargul, Kociewsko-kaszubskie meandry pomorskiego regionalizmu w początkach XXI wieku Tadeusz Magdziarz, Wędrówki piesze po Kociewiu Magdalena Świerczyńska, Tożsamość mieszkańców pogranicza Kaszub i Kociewia na przykładzie miejscowości Stara Kiszewa - informacja z badań II Z kociewsko-pomorskich dziejów Jakub Borkowicz, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Tczewie 1921-1939. Powstanie, organizacja i funkcjonowanie Waldemar Gwizdała, Drewniane budownictwo ludowe Żuław Krzysztof Korda, Zabytki małej architektury Tczewa Tomasz Styn, Wojna prusko-francuska 1870-1871 w prasie pomorskiej na przykładzie Pielgrzyma III Z życia Zrzeszenia Krzysztof Korda, Na przepięknej Orawie. O współpracy kociewsko-orawskiej Michał Kargul, II Nadwiślańskie Spotkania Regionalne Wawrzyniec Mocny, Odkrywanie nieznanych kociewskich działaczy Pomorski ruch regionalny w dobie globalizacji. Dyskusja panelowa z II Nadwiślańskich Spotkań Regionalnych Zapraszamy do lektury! Zarząd Oddziału Kociewskiego ZKP w Tczewie


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz