wtorek, 18 sierpnia 2009

Gm. Smętowo. Kolejne pieniądze na remonty świetlic!

Drugiego lipca został rozstrzygnięty organizowany przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkurs na organizowanie gminnych świetlic środowiskowych i opiekuńczo - wychowawczych.Złożony przez Gminę Smętowo Graniczne wniosek na utworzenie świetlicy środowiskowej
z programem socjoterapeutycznym w Kościelnej Jani został oceniony pozytywnie przez Komisję
i decyzją Sejmiku gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 15.000 zł, z przeznaczeniem na remont zaplecza kuchennego i zakup wyposażenia do sali grupowej. Równocześnie Gmina Smętowo została laureatem konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej na doposażenie tego typu placówek, uzyskując dofinansowanie w wysokości 10.000 zł. Wkład własny w inwestycję Urzędu Gminy wyniesie 3 tys. zł.

Remonty, zakup wyposażenia oraz zatrudnienie nowej kadry potrwa do grudnia tego roku. Zgodnie z założeniami świetlica rozpocznie funkcjonowanie w nowej formie od 1 stycznia 2010 roku. Projekt jest kontynuacją poprawy infrastruktury w byłej szkole w Kościelnej Jani. W roku ubiegłym ze środków własnych Urzędu Gminy dokonano remontów dwóch pomieszczeń do zajęć oraz zakupiono nowe meble i urządzenia.

Przypomnijmy, że w tej chwili są realizowane dwa tego typu projekty na świetlicach, w których to z powodzeniem wdrożony jest program socjoterapeutyczny - są to Lalkowy i Kopytkowo. Nadzór i bezpośrednią opiekę na tymi jednostkami sprawuje Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji, który oprócz wspomnianych świetlic prowadzi także 4 inne obiekty, będące również miejscem spotkań mieszkańców, a także aktywizujące i integrujące lokalną społeczność.

Ponadto, jak podaliśmy niedawno, dwie kolejne świetlice dzięki środkom unijnym - Bobrowiec
i Kamionka przejdą generalne remonty. Łącznie inwestycja modernizacji obu świetlic wyniesie 433.168,05 zł. Na to zadanie Urząd Gminy pozyskał kwotę 263.672 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to wielki sukces gminy Smętowo!

Karol Nowakowski


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz