wtorek, 18 sierpnia 2009

Smętowo. Wielki czas remontów i inwestycji

REMONT BUDYNKU PRZED NAMI! BĘDZIE PLAC ZABAW!

Poznaliśmy niedawno oficjalne rozstrzygnięcie konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działania "Odnowa i rozwój wsi" ogłoszonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w pierwszym kwartale 2009r.
Uchwałą Zarządu nr 968/233/09 z dnia 28 lipca projekt pod nazwą "Remont budynku i zakup wyposażenia do GOKSiR w Smętowie Granicznym" został zakwalifikowany do współfinansowania otrzymując wsparcie w wysokości 125.893,00 zł. Oficjalne podpisanie umowy o współpracy będzie miało miejsce 19 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Starogardzie w obecności Marszałka Województwa Pomorskiego, Jana Kozłowskiego. Cała inwestycja opiewać będzie na kwotę niespełna 215 tyś. zł. Zakres wykonanych robót będzie obejmował:

Remont budynku;

Wyposażenie budynku;

Budowę placu zabaw;

Procedura przetargowa ruszy najprawdopodobniej z początkiem września.

Dzięki pozyskanym funduszom oraz środkom własnym, zabezpieczonym przez Urząd Gminy w Smętowie Granicznym, budynek ośrodka, który funkcjonuje od roku 1975 doczekał się generalnego remontu, który wykonany zostanie do końca br. Remont będzie możliwy dzięki dobrej współpracy, zrozumieniu i determinacji Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym, pani Wójt Zofii Kirszenstein oraz jej współpracowników i pracowników GOKSiR.

Dzięki budowie placu zabaw przy ośrodku, stanie się on miejscem częstych odwiedzin całych rodzin. Już od kwietnia trwają prace nad przygotowaniem terenu pod plac zabaw, głównie chodzi o podłoże. Do dnia dzisiejszego nawieziono już 15 przyczep ziemi, która zniwelowała różnice terenowe. W przyszłym roku wybudowana zostanie także drewniana wiata wraz z miejscem na grilla i ognisko. Niecka za budynkiem ośrodka idealnie nadaje się na stworzenie takiego właśnie miejsca wypoczynku i rozrywki. Przewidujemy, że plac zabaw wraz z urządzeniami zostanie oddany do użytku pod koniec listopada. Na zdjęciach widać część urządzeń, które prawdopodobnie powstaną w tym miejscu. W planach jest także zagospodarowanie parku przy ośrodku.

UWAGA KONKURS!

Korzystając z okazji ogłaszamy konkurs na nazwę placu zabaw i wspomnianego miejsca odpoczynku. Nazwa nie powinna być długa, maksymalnie dwu wyrazowa. Powinna kojarzyć się z relaksacją, zabawą, gminą Smętowo Gr. Swoje propozycje należy nadsyłać mailowo, osobiście w biurze GOKSiR bądź telefonicznie do końca listopada br. Dla zwycięzcy m.in. darmowy wyjazd do Aquaparku w Sopocie i nagroda rzeczowa.

OGRODZENIE JUŻ NA FINISZU

Jedną z ważniejszych inwestycji, którą rozpoczął ośrodek w maju tego roku, jest budowa ogrodzenia ośrodka - etap 1, na długości 200m od ulicy Sportowej. Po długich
i ciężkich pracach przygotowawczych w lipcu przystąpiono do realizacji inwestycji, którego efekt końcowy jest imponujący. Całkowity koszt 1 etapu wyniósł niespełna 33 tyś. złotych. Pieniądze na pokrycie tego zadania pochodziły z budżetu Urzędu Gminy w Smętowie (20 tyś. złotych) oraz środków własnych GOKSiR. Końcowym zadanie będzie instalacja bramy wjazdowej (ewakuacyjnej) od strony osiedla Przylesie. Dzięki temu obiekt zyska nie tylko na wizualnej stronie, ale nade wszystko będzie bezpiecznym miejscem dla korzystających
z naszych terenów. Zapobiegnie także dewastacji terenu, które nasiliła się w ostatnim czasie, m.in. przez wandalizm użytkowników kładów i motorów. Bo przecież chodzi o to, by miejsca takie jak GOKSiR służyły w należyty sposób wszystkim mieszkańcom i stały się wizytówką naszej gminy. Szanujmy, więc czyjąś pracę, szanujmy się nawzajem…

Zdjęcia

Place zabaw


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz