niedziela, 30 sierpnia 2009

Ścieżka rowerowa Skarszewy - Borówno - Bolesławowo - są pieniądze

Kolejni beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 otrzymają ponad 180 mln zł. Wśród nich znalazły się samorządy powiatu starogardzkiego, w tym i gmina Skarszewy.


W dniu 21 lipca br. odbyła się w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim uroczystość, podczas której marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski wręczył decyzje o dofinansowaniu inwestycji. Burmistrz Skarszew Dariusz Skalski otrzymał decyzję na dofinansowanie w ramach RPO poddziałanie 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy projektu pt. "Budowa ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku Skarszewy - Borówno - Bolesławowo i zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych w Ośrodku Turystyczno - Wypoczynkowym Borówno - Gmina Skarszewy". Pan marszałek w piśmie stwierdza - "wysoka ocena złożonego przez Państwa wniosku świadczy o profesjonalnym przygotowaniu projektu. Pragnę wyrazić przekonanie, że realizacja przedsięwzięcia przyniesie znaczące korzyści dla mieszkańców regionu". - Cieszę się bardzo, że nasz wniosek o dofinansowanie uzyskał tak wysoką ocenę - powiedział burmistrz Skarszew Dariusz Skalski. - Pomimo wielu uwag krytycznych niektórych osób na opieszałość urzędu, pragnę pochwalić zespół, który projekt przygotowywał profesjonalnie. (s)


Samorządowcy z powiatu starogardzkiego podczas uroczystości wręczenia decyzji o dofinansowaniu inwestcji. Od lewej Jan Szymański, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w UM w Gdańsku, Kazimierz Chyła, Wicestarosta Starogardzki, Jan Kozłowski, Marszałek Województwa Pomorskiego, Dariusz Skalski, Burmistrz Skarszew, Antoni Cywiński, Wójt Gminy Kaliska.(fot. Tomasz Konopacki/Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz