wtorek, 11 sierpnia 2009

ŚRODKI UNIJNE W GMINIE SMĘTOWO GRANICZNE

Uchwałą Nr 968/233/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2009 roku została zatwierdzona lista operacji objętych dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zgodnie z ww. uchwałą Gmina Smętowo Graniczne wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym zakwalifikowały się do współfinansowania w ramach działania " Odnowa i rozwój wsi". Otrzymując dofinansowanie na realizację następujących inwestycji:

"Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobrowiec i Kamionka" - wysokość dofinansowania 263.672 zł. Całkowity koszt inwestycji: 433.168,05 zł

"Remont budynku i zakup wyposażenia do GOKSiR w Smętowie Granicznym" - wysokość dofinansowania 125.893 zł. Całkowity koszt inwestycji 214.284,95 zł


Łączna wysokość otrzymanej pomocy wynosi 389.565 zł. realizacja ww. inwestycji rozpocznie się jesienią 2009 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz