niedziela, 30 sierpnia 2009

Skarszewy. Wiadomości z ostatniej chwili

Skarszewy. Wiadomości z ostatniej chwili

Burmistrz Skarszew informuje, że odbyły się w ostatnich dniach następujące przetargi za realizacje zadań inwestycyjnych:


dnia 17.08.2009 r. przetarg, na monitoring w naszym mieście, jednak z uwagi na fakt, że w budżecie na to zadanie zapisana została kwota 100 tys. zł, a najniższa oferta opiewała na kwotę, 121 tys. zł, przetarg zostanie unieważniony z uwagi na brak środków finansowych i zostanie ponownie ogłoszony przetarg na to zadanie,
kolejny przetarg, który się odbył, dotyczył drogi w miejscowości Czarnocin. Przetarg zakończył się pozytywnie i zadanie będzie realizowane po weryfikacji dokumentów i po podpisaniu umowy z wykonawcą.
W tym miejscu chciałbym tylko dodać, że cieszę się ogromnie, że obietnica, jaką złożyłem mieszkańcom Czarnocina, będzie spełniona, a moje słowa będą miały pokrycie w postaci nowej drogi.Dnia 19.08.2009 r. podpisałem w Urzędzie Marszałkowskim kolejną umowę w ramach, której do naszej gminy wpłyną kolejne środki unijne na budowę placów zabaw w 9 wsiach sołeckich. Jest to następstwem złożonego przez Naczelnika Wydziału Polityki Gospodarczej i Integracji Europejskiej Astridę Kranicką wniosku o środki unijne w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który uzyskał pozytywna opinie i co najważniejsze, w ślad za tym wpływ pieniędzy do Gminy.
Czekamy także na wyznaczenie terminu podpisania umowy w związku z wnioskiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na Budowę ścieżki rowerowej. Oficjalne potwierdzenie faktu, że otrzymamy na to zadanie środki unijne w wys. ponad 3 mln zł miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim dnia 20.07.2009 r., kiedy to otrzymałem z rąk Marszałka Województwa gratulacje z tego tytułu, a w ich treści czytamy między innymi (...) wysoka ocena złożonego przez Państwa wniosku świadczy o profesjonalnym przygotowaniu projektu (...).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz