poniedziałek, 24 sierpnia 2009

ODPUST PARAFIALNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W PĄCZEWIE

W czwartek 6 sierpnia, a więc dokładnie w Święto Przemienienia Pańskiego, w kościele p.w. ZNMP w Pączewie obchodzony był odpust parafialny. Mszę św. prowadził ks. Krzysztof Łachut - proboszcz misyjnej, bo z 3 kościołami, parafii w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koncelebrowali ją ksiądz proboszcz Ireneusz Nowak oraz ksiądz Franciszek - emerytowany kapłan mieszkający w naszej parafii.
Ksiądz Krzysztof wygłosił homilię, w której powiedział między innymi:
"Termin "Przemienienie Pańskie" nie jest adekwatny do greckiego słowa metemorfothy, które ma o wiele głębsze znaczenie. Podczas gdy słowo "przemienienie" oznacza zjawisko zewnętrzne, to słowo greckie sięga w istotę zjawiska.
Należałoby więc tłumaczyć, że Chrystus okazał się tym, kim jest w swojej naturze i istocie, że jest Synem Bożym. Uroczystość Przemienienia Pańskiego na Wschodzie spotykamy już w VI wieku. Była ona największym świętem w ciągu lata. Na Zachodzie jako święto obowiązujące dla całego Kościoła wprowadził ją papież Kalikst III z podziękowaniem Panu Bogu za odniesione zwycięstwo oręża chrześcijańskiego pod Belgradem w dniu 6 sierpnia 1456 r. Jednak lokalnie obchodzono to święto na Zachodzie już w VII wieku. W Polsce święto znane jest w XI wieku."

Myśli zawarte w homilii oscylowały wokół faktu, że święto Przemienienia Pańskiego przypomina, że Jezus może w każdej chwili odmienić nasz los. Warunkiem koniecznym jest jednak zaproszenie Pana Boga do swojego życia. Ksiądz Krzysztof przypomniał, że naszą górą Tabor jest każda Msza św., bo podczas Eucharystii na naszych oczach dokonuje się Przemienienie. Bóg jest obecny w chlebie - podstawowym pokarmie człowieka, bo pragnie uczestniczyć z nami w tym, co codzienne. Stąd w miarę możliwości należy jak najczęściej przyjmować Komunię św. Ksiądz mówił też, że wiele źródeł pokazuje teraz jak żyć, jakie powinno być idealne małżeństwo, idealny proboszcz - a dzisiejszy dzień przypomina nam jasno, że my mamy wsłuchiwać się przede wszystkim w Chrystusa.

W kościele wraz z bardzo licznie zgromadzonymi parafianami i gośćmi modlili sie księża z Dekanatu Skórzeckiego. Po kilku latach odpustową procesję uświetnił korowód dzieci pierwszokomunijnych i dziewczynek prószących kwiatki. Pięknym akcentem był udział pań z KGW z Pączewa w strojach ludowych oraz strażaków z OSP w Pączewie i Wolentalu ubranych na galowo, asystujących w procesji. Młodzież czynnie uczestniczyła w Liturgii Słowa. Wszyscy zebrani pięknie i głośno śpiewali.
Barbara Dembek-Bochniak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz