czwartek, 20 sierpnia 2009

Zaproszenie na XXXVII sesję V kadencji Rady Miejskiej w Skarszewach

Z a p r o s z e n i e

Zapraszam na dzień 26 sierpnia 2009 roku godz.13.00 (sala posiedzeń Urzędu Miejskiego) na XXXVII sesję V kadencji Rady Miejskiej w Skarszewach z proponowanym porządkiem obrad :

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Ustalenie porządku obrad.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane na poprzednich sesjach.

Zatwierdzenie protokołu z XXXV i XXXVI sesji Rady

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady, wydanych decyzji, zarządzeń itp.

Informacja Burmistrza z realizacji wniosków zgłoszonych na komisjach Rady Miejskiej.

Przedstawienie informacji i dyskusja na temat dalszego postępowania w sprawie związanej z przywozem odpadów na cz.dz. nr 189/2-złoże Wolny Dwór w związku z otrzymanymi wynikami badań z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku

Interpelacje i zapytania radnych.

Zapytania sołtysów.

Przedstawienie informacji i dyskusja na temat przekształcenia i likwidacji Specjalistycznego Szpitala św.Jana w Starogardzie Gdańskim.

podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim,

podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotycz. projektu uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie likwidacji Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim,

- opinia komisji Oświaty, Zdrowia i Rozwoju Społecznego .

Przedstawienie Informacji :

o stanie przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2009/2010 (budynki , kadra nauczycielska) ,

o stanie zapobiegania bezrobocia w gminie Skarszewy w 2009 roku

z funkcjonowania placówek zdrowia, instytucji kultury i sportu,

Przedstawienie i przyjęcie Informacji o przebiegu Wykonania Budżetu Gminy za I pół.2009 roku .

a) dyskusja i opinie radnych

Podjęcie uchwał:

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Starogardzkiego,

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego Gminie Skarszewy,

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok,

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę placów zabaw dla dzieci na terenie wsi sołeckich,

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę infrastruktury turystycznej

- opinia komisji Rozw.Gosp.i Budżetu.

15. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym

Zasobem Gminy Skarszewy w latach 2009-2013.

b) w sprawie ustanowienia logo Gminy Skarszewy

- opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Przedsiębiorczości ,

16. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia inicjatywy legislacyjnej Stowarzyszenia Bezprawiu i

Korupcji Stop.

a) opinie wszystkich komisji

17. Wolne wnioski.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej .


Przewodniczący

Rady Miejskiej w Skarszewach

ANDRZEJ FLISBrak komentarzy:

Prześlij komentarz