sobota, 19 października 2013

HENRYK ŚWIADEK. Rolniku, pamiętaj, że:

Nawozy naturalne (organiczne) w postaci płynnej i stałej mogą być stosowane w okresie od 1 marca do 30 listopada z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe). Nawozów płynnych naturalnych nie wolno stosować na stokach niepokrytych roślinnością, o nachyleniu powyżej 10%. Zabrania się stosowania płynnych nawozów naturalnych podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Ponadto zabrania się stosowania nawozów naturalnych, organicznych na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem oraz zamarzniętych do głębokości 30 cm. Nawozów naturalnych nie wolno stosować w odległości mniejszej niż 20 m od stref ochrony źródeł i ujęć wody, brzegu zbiorników, cieków wodnych i kąpielisk. Optymalnym terminem stosowania obornika ze względów środowiskowych jest wczesna wiosna, jednak może być stosowany również późną jesienią. Nawozy naturalne najlepiej jest stosować w dni pochmurne, bezwietrzne, a po ich równomiernym rozsiewie, najpóźniej na drugi dzień koniecznie przykryć glebą - orka, brona. Dopuszczalna dawka azotu wnoszona na hektar użytków rolnych w nawozach naturalnych ograniczona jest do 170 kg N (czystego składnika). Jeżeli ilość nawozów naturalnych produkowanych w gospodarstwie, przeliczonych na azot całkowity, przekracza 170 kg azotu na 1 ha, wskazuje to na nadmierną obsadę inwentarza. W takim wypadku rolnik powinien albo zmniejszyć odsadę inwentarza, albo mieć umowę na sprzedaż nadwyżkowych ilości nawozów naturalnych.

Henryk Świadek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz