środa, 9 października 2013

X GMINNY KONKURS KOCIEWSKI IM. BERNARDA JANOWICZA

X GMINNY KONKURS KOCIEWSKI IM. BERNARDA JANOWICZASerdecznie zapraszamy uczniów klas I-VI naszej gminy do wzięcia udziału w Konkursie Kociewskim im. Bernarda Janowicza.

Celem konkursu jest poszerzenie wiadomości o regionie, przybliżenie życiorysu i twórczości Bernarda Janowicza oraz rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży.

Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas I-III
- uczniowie klas IV-VI

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Bernarda Janowicza w Brzeźnie Wielkim.


Gminny konkurs odbędzie się 29 października 2013 roku

o godz. 12.00 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Wielkim.REGULAMIN X GMINNEGO KONKURSU KOCIEWSKIEGO IM. BERNARDA JANOWICZA KATEGORIA WIEDZA

Tematyka konkursu obejmować będzie podstawowe wiadomości dotyczące Kociewia, a w szczególności znajomość życiorysu Bernarda Janowicza i jego utworów.

Uczniowie biorący udział w konkursie będą musieli wypełnić test obejmujący różne typy zadań: zamknięte, otwarte, krzyżówki, odczytywanie danych z mapy. Uczniowie rywalizować będą w dwóch kategoriach wiekowych: klas I-III i klas IV-VI.

Każda szkoła może zgłosić do konkursu jednego lub dwóch uczestników w danej kategorii wiekowej.


Zgłoszenia do konkursu należy przesłać w terminie do 25 października 2013r. na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bernarda Janowicza w Brzeźnie Wielkim, ul. Szkolna 5, 83-115 Swarożyn

lub potwierdzić telefonicznie kontaktując się z sekretariatem szkoły - tel.56 212 15


KARTA ZGŁOSZENIA DO

X GMINNEGO KONKURSU KOCIEWSKIEGO IM. BERNARDA JANOWICZA KATEGORIA WIEDZAImię i nazwisko uczestnika............................................................................................

Szkoła.....................................................................................................................

Kategoria wiekowa...............................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna.............................................................................................................................. ................................................................

Data Potwierdzenie zgłoszenia

przez szkołę


ZAŁĄCZNIK DO

X GMINNEGO KONKURSU KOCIEWSKIEGO IM. BERNARDA JANOWICZA KATEGORIA WIEDZALITERATURA DLA KLAS I- III

B. Janowicz "Bajki kociewskie",

Elementarz gwary kociewskiej "Gadómy po naszamó"

Podstawowe wiadomości z życiorysu B.Janowicza


LITERATURA DLA KLAS IV-VI

B.Janowicz "Bajki kociewskie",

Elementarz gwary kociewskiej "Gadómy po naszamó"

B. Janowicz "Moje cztery pory roku"

"Kociewie - moja mała ojczyzna" - zeszyt ćwiczeń

Podstawowe wiadomości z życiorysu B.Janowicza


REGULAMIN X GMINNEGO KONKURSU KOCIEWSKIEGO IM. BERNARDA JANOWICZA KATEGORIA PLASTYKA TEMAT ILUSTRACJE DO "KIPEK OPAŁEK".


Tematem pracy plastycznej jest ilustracja do wybranego dowcipu z cyklu Kipki Opałki. Teksty dowcipów odnaleźć można na stronach internetowych i załączniku. Nagrodzone i wyróżnione prace umieszczone zostaną na stronach internetowych organizatora jako ilustracje do zamieszczonych tam KipekOpałek.W wyborze i ocenie prac wezmą udział córki Bernarda Janowicza.


Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas I-III
- uczniowie klas IV-VI

Każda szkoła może zgłosić do konkursu po 6 prac z każdej kategorii wiekowej.

Uczestnik konkursu wykonuje projekt ilustracji do wybranego dowcipu z cyklu Kipki Opałki.

Praca powinna być wykonana farbami plakatowymi lub pastelami na formacie A4 lub A3.

Na odwrocie pracy należy umieścić opis zawierający:

- treść dowcipu
- imię i nazwisko autora pracy
- wiek autora pracy
- nazwę swojej szkoły
- imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego powstała praca konkursowa.


Prace konkursowe należy składać (lub przesłać) w terminie do 25 października 2013 r. u organizatora.

Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi 29 października 2013r.


KARTA ZGŁOSZENIA DO

X GMINNEGO KONKURSU KOCIEWSKIEGO IM. BERNARDA JANOWICZA KATEGORIA PLASTYKA TEMAT ILUSTRACJE DO "KIPEK OPAŁEK".


Imię i nazwisko uczestnika............................................................................................

Szkoła.....................................................................................................................

Kategoria wiekowa...............................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna....................................................................................


.......................................... ................................................................

Data Potwierdzenie zgłoszeniaZAŁĄCZNIK DO

X GMINNEGO KONKURSU KOCIEWSKIEGO IM. BERNARDA JANOWICZA KATEGORIA PLASTYKA TEMAT ILUSTRACJE DO "KIPEK OPAŁEK".1. Dwa kolegi odkryli w lesie ślady lwa. Mójijedyn:

- Proponuja, że sierozejdzim i każdy na własna rynka tego lwa poszuka.

- Okay, ty bandziesz szukać, dokóndtyn lew poszed, a ja stwijirdza, skóndónprzyszed!


2. Dwa taterniki wdrapujó sie na góra. W połowje nie mogli uż dali wytrzymać.

- Co sie stanie, jak ta lina sieprzerwje? - mówjijedyn.

- Nie je tak źle. Ja mómdóma druga lina!


3. - Wjisz, Ali. Ja jezdómdychtzdziwióny, że te łóuczone tak na minuta i godzjinawiedzó, kedyzaćmniyniemniesioncaabosłóńcabyńdzie.

- Ale jezdeś cielak, Ali. Tyn czas żaćmniynia za każdym razym toć stojiwewkałandarzu!


4. Pani Psiska chce kupić dla swojygopsieska garnuszek do psicia. Sprzedawca chce wiedzieć i pyta:

- Ma na tym garkustopjić "Dla psa"?

- Ach niy. To nie je potrzebne - mójióna. - Mój chłop wody nie psije, a mój psiesek czytać nie potrafsi.


5. Dwa wczasowicze spotykajósie na pustyni.

Mówjijedyn: - Niech pan powjy, jak daleko to je aż do morza?

Odpowiada drugi: - No, 82 kilometrów.

- Dycht ładna, szyroka plaża, niy?


6. - Powjydz Karolka, jak ja w jedny rance mómsztyryjabka, a wew drugi psiańćjabków, co ja móm tedy?

- Panie profesorze, tedy ma pan abo tak duże rance, abojanodycht małe jabka!


7. - To je nie do wytrzymania, moj pudel góniwszystke dzieci na deskoroce!

- Na mniłość boska, to niech pan tymu psu ta deskorolka zabierze!


8. Rozgoryczóna matka: - Dawni kłedlim nasze dzieci wieczoram do spania i opowiadelim im bajki na dobranocka. Dzisiaj dni przyńdo późni wieczorem do dom i opowadajó w łóżuhistoryje, że człowiek łusnuńć nie móże.


9.Jedna starsza pani w banku przyszła weksel załatwić.

- Pani musi go na druga strona podpisać - tłumaczóji.

- A jak ja go musza podpisać? - chce ta pani wiedzić.

- Dycht zwyczajnie, tak jak pani list podpisuje - uśmiecha sie pracownik bankowy.

Starsza pani podpisuje: "Kochajonca Was babcia".


10. Teraz niech pan sobje prosze wyobrazi - mówji instruktor prawa jazdy do swojygo ucznia. - Jedyn samochód jedzie w szalónymtempsie na fałszywy stronie autostrady prosto na pana. Co pan robji?

- Ja sie chwatko przeżegnóm!


11. Julek poszed do lasu zbiyrać grzyby. Przychodzi leśny i pyta:

- Nie bojisie pan, że jaketrujónce grzyby siezbjerze?

- Niy - mówji Julek. - Ja tych grzybów nie znóm!


12. Ona i ónprzyjechelizes wywczasów nad morzym. Ona radośnie do niego:

- Zobacz jano, te moje wlosy od tego morskygo wiatru só ładnie jasnoblond!

On: - Jo, a moje od tego rachunku hotelowygo, co zapłaciłóm, só dych siwe!


13. Nauczyciel religiji przedstawia w dramatycznych słowach koniec świata:

- Wjater i burze zerwjó dachy zez budynków, grad duży jak psiańść powybija okna. Rzyki wystómpsió z brzegów. Bydnó straszne lyskawice i grzmoty...

Przerywa mały Jurek:

- Czy przy taki paskudny pogodzie pudzim do szkoły?


14. Skóńczył sie koncert rockowy na stadjónie. Wszyscy pchajósie do wyjścia. Romek dycht normalnie przełazi bez wysoki płot. Porzóndkowystadiónuszkali:

- Hej, chłopaku, nie możesz ty wyńść tam, skónd tyś wlazł?

- Toć ja to robja - mówi Romek!


15. - Słyszałeś mnie wczoraj w radjo? - pyta Mirek swojygo kolegi.

- Co? Ty? W jaki audycji? Jezdóm ciekawy.

- Na meczu piłki nożny. Ja wołałóm: Bramka!


16. Fredek dowiedział sie w szkole, że ziamnia sie krańci. O 15 godzinie siedzi óneszczywew klasie. Przechodzóncynałuczyciel go pyta:

- Co ty eszczy siedzisz, Fredku?

- Ach, ja czekóm aż mojdóm nadejdzie!Brak komentarzy:

Prześlij komentarz