wtorek, 15 października 2013

JUBILEUSZ 100 - LECIA CHÓRU PARAFIALNEGO PW. ŚW. "CECYLII" W ZBLEWIE

JUBILEUSZ - DAR I ZOBOWIĄZANIE!

Sto lat minęło, jak jeden dzień… Dziesięć dekad działalności chóru, społecznego zaangażowania i poświęcenia dla Kultury. Sto lat wspólnej pracy, wysiłku, występów, wzlotów i upadków, radości i smutków. Niezliczona ilość koncertów. Jeszcze więcej prób i spotkań. Byliśmy wszędzie tam, gdzie zachodziła społeczna potrzeba: uroczystości kościelne i państwowe, święta, jubileusze, wesela, pogrzeby, w Portugalii, we Włoszech, na Ukrainie, na Litwie, w Czechach, w Laskowicach, w Chełmnie, w Krzeszowicach, w Gidlach, w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Wadowicach, w Krakowie, w Tczewie, w Licheniu, we Wielu, Górce Klasztornej, w Gietrzwałdzie, w Świętej Lipce, w Jabłonowie Pomorskim, w Przechlewie, w Skarszewach, na Dolnym Śląsku, w Częstochowie, w Kartuzach, w Czersku, w Starogardzie Gdańskim…Piękna historia chóru i piękny jubileusz - pełen podziękowań, gratulacji, życzeń, wzruszeń i sentymentów. A początki nie należały do łatwych. W warunkach spartańskich - o czym przypomniała kronikarz chóru, Regina Birna, podczas prezentacji zarysu historii zespołu - odbywały się próby w różnych pomieszczeniach na terenie Zblewa.

Czterogłosowy chór mieszany pw. św. "Cecylii" był wielokrotnie nagradzany za kulturalną działalność i wysoki poziom artystyczny oraz za całokształt twórczości. Członkowie chóru, jak sami przyznają, umiłowali to, co polskie i piękne. A jubileusz 100 - lecia naszej działalności jest tego potwierdzeniem.100 lat dla Jubilatów zagrała orkiestra dęta z PinczynaChór pw. św. Cecylii-ZblewoChór Chorus Osensis z Osia

Główne obchody rozpoczęły się 28 września 2013 r. IX Koncertem Pieśni Kościelnej poprzedzone eucharystią, na którą zostali zaproszeni byli członkowie chóru. W koncercie tym wzięły udział następujące chóry:

Warlubski Chór Kameralny z Warlubia - dyr. Michał Rajewski

Chór "Polifonia" z Przodkowa - dyr. Katarzyna Zalewska

Chór "Chorus Osensis" z Osia - dyr. Michał Rajewski

Kwartet smyczkowy z Niepublicznej Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia z Pelplina

Schola "Sursum Corda" ze Zblewa - dyr. Blandyna Czaja

Chór pw. św. "Cecylii" ze Zblewa - dyr. Waldemar Klejna

Mszą świętą celebrowaną przez księdza Prałata Zenona Góreckiego, proboszcza zblewskiego, rozpoczęliśmy kolejny dzień świętowania. Podczas homilii ksiądz prałat mówił o talencie chórzystów, który nie został zakopany i zmarnowany. Życzył Jubilatom, by nadal, śpiewając, przemawiali prawdą, radością i dobrocią. W czasie modlitwy powszechnej wspomniano zmarłych dyrygentów i chórzystów. Mszę świętą uświetniły swym śpiewem zaproszone chóry. W trakcie festiwalu, jako niespodzianka, wystąpił kwartet smyczkowy z Niepublicznej Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia z Pelplina.Chór Polifonia z Przodkowa

Kwartet smyczkowy NDSM z PelplinaOrganizator i prowadzący imprezy prezes chóru zblewskiego Wojciech BirnaPoczet sztandarowy chóru zblewskiego

Po zakończonym koncertowaniu nadszedł czas na słowa podziękowania, gratulacje i życzenia. Głos zabrał ks. proboszcz Zenon Górecki, wójt Gminy Zblewo Pan Krzysztof Trawicki, ks. dr Tomasz Rakowski, który odczytał list gratulacyjny, i inni goście. Po przemowach zaproszonym chórom wręczono pamiątkowe dyplomy, statuetki, a z rąk Pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury każdy dyrygent w podziękowaniu za występ otrzymał bukiet pięknych kwiatów. Następnie prezes chóru podziękował władzom samorządowym za wsparcie finansowe, opiekę i mecenat, a proboszczowi Zenonowi Góreckiemu za opiekę i modlitwę. Po zakończonym Koncercie występujący śpiewacy i nasi sponsorzy zostali zaproszeni do restauracji "Pod kasztanami" na agapę. Podczas tej biesiady wspominano historyczne już spotkania koncertowe z zaproszonymi chórami z innych parafii.Schola Sursum CordaUroczysty obiad z udziałem zaproszonych gościWarlubski Chór Kameralny

W następnym dniu świętowania 29 września 2013 roku, podczas sumy odpustowej o godzinie 10, z udziałem księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny został poświęcony długo oczekiwany sztandar chóralny. Po ceremonii ofiarowania rozpoczęła się msza święta, którą uświetnił swym śpiewem chór parafialny i schola "Sursum Corda". Na zakończenie zaproszony na tę okazję gość honorowy Pan senator Jan Wyrowiński wręczył chórzystom medal za 100 - lecie istnienia. Fakt ten odnotowany został w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej.

Podziękowania złożyły także władze samorządowe, reprezentowane przez wójta Gminy Zblewo Pana Krzysztofa Trawickiego i wicewójta Pana Arkadiusza Herolda. Wójt Zblewa podziękował Jubilatom, m.in. za społeczne poświęcenie, za tworzenie Kultury przez duże "K", za promowanie Gminy w kraju i za granicą, za chwile wzruszeń i ozdobę licznych uroczystości. Wspomniał również o tych chórzystach, którzy już odeszli, a tworzyli kiedyś wspólną chóralną rodzinę.

Po mszy św., barwnym korowodem, przy dźwiękach muzyki marszowej wykonywanej przez Orkiestrę Dętą z Pinczyna pod dyr. Pana Wacława Ossowskiego, chóralny poczet sztandarowy wraz z innymi chórzystami w towarzystwie byłych chórzystów i uczestników mszy św. przeszedł uroczyście z kościoła do sali biesiadnej, aby tam dalej świętować wielki Jubileusz Chóru. Wszystko odbywało się w dniu odpustu naszego patrona św. Michała Archanioła.Władze samorządowe na czele z ks. prałatem Zenonem GóreckimZyczenia dla Jubilatów od senatora Jana Wyrowińskiego

Na jubileuszową uroczystość zaproszeni zostali byli chórzyści: Anna Szefler, Ludwika Jabłońska (Paszek), Irena Antków, Kazimiera Konewka, Alicja Milewska (Ratkowska), Teresa Rozkwitalska, Irena Kepka, Brygida Połomska, Genowefa Cyba, Halina Szulc, Gertruda Kłos, Gizela Weisbrodt, Zofia Swalińska, Felicja Odya, Elżbieta Strugowska, Janina Pelowska (Szefler), Lidia Kaliszewska, Renata Damaszk, Rita Guzińska, Mirosława Konopacka (Galicka), Jolanta Laniecka, Aleksandra Szefler (Laniecka), Danuta Mania (Bąkowska), Maria Gac, Krystyna Martin, Ewa Nawrocka (Szwoch), Agnieszka Szwoch, Jadwiga Zmiczerowska, Maria Piątek, Grażyna Śliwa, Maria Rode (Fojut), Irena Dorawa, Małgorzata Wałaszewska (Jereczek), Karolina Piątkowska (Jereczek), Dorota Kaminska, Czesław Zalewski, Edmund Zalewski, Rajmund Zieliński, Edmund Zieliński, Marian Jędrzyński, Erwin Dorawa, Wiktor Karankowski, Gerard Sulewski, Bogdan Sulewski ("Danek"), Marian Łącki, Zygmunt Żygowski, Wojciech Laniecki, Antoni Pukała, Janusz Redzimski, Zbigniew Bigilski, Grzegorz Piwowarczyk, Czaja Szymon, Paweł i Tomasz.Życzenia od władz samorządowych składa wójt gminy Zblewo pan Krzysztof Trawicki

Druga część spotkania odbyła się w restauracji "Pod kasztanami", gdzie przybyli zaproszeni goście, dostojni "emerytowani" chórzyści oraz przyjaciele chóru. Po krótkim powitaniu wygłoszonym przez prezesa chóru Wojciecha Birnę zaproszono wszystkich na świąteczną ucztę. W trakcie przyjęcia byłym śpiewakom chóru zblewskiego wręczono pamiątkowe podziękowania z wizerunkiem patronki chóru św. "Cecylii" i obdarowano zacnych gości symbolicznym kwiatkiem, czego dokonali czynni członkowie chóru parafialnego. Punktem kulminacyjnym tej uroczystości był ogromny tort na 100-lecie naszego chóru, lampka szampana i gromkie "następne" sto lat. W dalszym ciągu biesiadzie tej towarzyszyła Orkiestra Dęta z Pinczyna, która umilała czas wszystkim biesiadnikom.

Wspomniano również, że wśród czynnych chórzystów na uwagę zasługuje Pani Teresa Krzyżyńska, która obecnie najdłużej śpiewa w naszym chórze, a czyni to nieprzerwanie od 1969 roku.

Podczas biesiady specjalne podziękowania prezes chóru skierował do obecnego dyrygenta grupy spiewaczej Pana Waldemara Klejny za pracę i poświęcenie. Prowadzący imprezę nie zapomniał również o żonach i mężach chórzystów, dziękując im za życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość, gdy mąż czy żona długo nie wracali z prób.

Ważnym momentem podczas dwudniowych obchodów Jubileuszu było wystąpienie prezesa chóru Wojciech Birny, który w imieniu własnym i kolegów Jubilatów podziękował na wstępie Bogu za możliwość śpiewania kilku pokoleniom zblewian na przełomie 100 lat, księdzu prałatowi Zenonowi Góreckiemu, który jest pomysłodawcą i współtwórcą wyjazdów chóru na pielgrzymki, za wsparcie, dobrą radę i otwarte serce. Władzom samorządowym i sponsorom za pomoc finansową, dyrektorom Gminnego Ośrodka Kultury Pani Anecie Osowskiej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Annie Wojak za umożliwienie realizacji tego przedsięwzięcia i za to, że są zawsze z nami.

Prezes Wojciech Birna, drżącym głosem, z sercem pełnym wzruszeń wspomniał o niedawno zmarłych kolegach, Otto Hartmanie i Jerzym Fojucie podkreślając ich dobroć, skromność i talent oraz szlachetność, bezinteresowność i oddanie pracy w chórze. Podziękował licznym delegacjom, zaproszonym gościom i pracownikom Ośrodka Kultury w Zblewie, pracownikom restauracji "Pod kasztanami", przyjaciołom i członkom rodzin chóru.

Uroczystość obchodów 100 -lecia chóru parafialnego pw. św. "Cecylii" była wzruszającą i sentymentalną podróżą w przeszłość. Nie zabrakło słów uznania, wyrazów szacunku, gratulacji i życzeń. Były kwiaty, prezenty, uśmiech i łzy. Wspomnienia, historia działalności chóru, ale i marzenia oraz ambicje na przyszłość. Nie zabrakło niczego, ani nikogo, oprócz tych, co już odeszli do domu Pana, tych, co zostali powołani do chóru niebiańskiego. A może jednak przybyli na spotkanie? I swoją niewidoczną, lecz odczuwalną obecnością zaszczycili uroczystość jubileuszową? Kto wie?

Z muzycznym pozdrowieniem:

"Leć pieśni, leć sokołem" -

prezes chóru Wojciech Birna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz