sobota, 12 października 2013

HENRYK ŚWIADEK. Starościną na Dożynkach Powiatowych była...

W dniu 22.09.br w Bolesławowie odbyły się dożynki powiatu starogardzkiego. Starościną dożynek była mieszkanka Gminy Zblewo Bogumiła Frischmut


Pani Bogumiła Frischmut prowadzi wraz z mężem Jerzym własne gospodarstwo rolne w Miradowie Gmina Zblewo o powierzchni całkowitej 198,23 ha, z czego użytki rolne stanowią 130,21 ha. W strukturze zasiewów występują zboża ozime i jare, rzepak ozimy, rośliny strączkowe uprawiane na nasiona, ziemniaki jadalne, kukurydza na kiszonkę oraz przemienne użytki zielone.


Uzyskiwane plony są dużo wyższe od średnich plonów uzyskiwanych w Gminie Zblewo. Gospodarstwo specjalizuje się w opasie bydła oraz tuczu trzody chlewnej w cyklu otwartym. Roczna sprzedaż tuczników kształtuje się na poziomie około 1300 sztuk, a sprzedaż bydła opasowego w ilości około 65 sztuk. W żywieniu zwierząt wykorzystuje się pasze wyprodukowane we własnym gospodarstwie rolnym.

Budynki inwentarskie, w którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie, zostały zmodernizowane i w chwili obecnej spełniają wszystkie wymogi "Zasady Wzajemnej Zgodności". Gospodarstwo jest gospodarstwem wysoce zmechanizowanym. Park maszynowy wyposażony jest w niezbędny sprzęt do uprawy i pielęgnacji roli, zbioru zbóż i roślin pastewnych oraz w sprzęt do sporządzania i przygotowania pasz dla zwierząt wysokiej jakości. Gospodarstwo Pani Bogumiły Frischmut należy do jednych z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarstw rolnych w Gminie Zblewo. Za wyniki uzyskiwane w gospodarstwie Pani Bogumiła w 2012 na roku otrzymała wyróżnienie Wójta Gminy Zblewo.

Henryk Świadek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz