środa, 16 lipca 2014

Czyste powietrze i oszczędność energii w gminie Zblewo


"Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" to program w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 PL-04, którym objęto 5 szkół publicznych w gminie: w Zblewie, Pinczynie, Kleszczewie Kościerskim, Borzechowie i Bytoni, a także budynek Urzędu Gminy i GOK.

Dzięki złożonemu przez gminę Zblewo w sierpniu 2013 roku wnioskowi aplikacyjnemu do NFOŚiGW w Warszawie projekt znalazł się na zatwierdzonej liście rankingowej na 16. pozycji na 34 wnioski, które uzyskały dofinansowanie w wysokości 80 procent na całe przedsięwzięcie, prawie 2,1mln zł dotacji.

W czasie wakacji w każdym z 6 budynków zostanie wymienione oświetlenie na energooszczędne typu "LED". W niektórych placówkach oświatowych, w zespołach szkoł w Borzechowie i Bytoni, tradycyjne kotły węglowe
i olejowe zastąpi ekologiczna biomasa, a na dachach 4 szkół pojawią się kolektory słoneczne, dzięki którym energia słoneczna będzie dostarczać ciepłą wodę i wspomagać ogrzewanie.

Program ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w pozyskiwaniu energii.

Warto dodać, że w wyniku realizacji wszystkich tych przedsięwzięć nastąpi redukcja emisji dwutlenku węgla o ponad 900 ton rocznie oraz obniżenie kosztów zużycia energii o ponad 40 procent rocznie.

Bardzo dużą uwagę włodarze gminy przywiązują do promowania tego projektu wśród młodzieży i mieszkańców gminy.

Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego we wszystkich placówkach oświatowych zostały przeprowadzone akcje promocyjno-edukacyjne programu, w której uczniowie mogli dowiedzieć się o korzyściach płynących z oszczędności energii oraz alternatywnych źródłach energii otrzymując materiały i broszurki.

Podobne akcje informacyjno-promujące będą się odbywać na terenie gminy Zblewo podczas całej realizacji tego programu, m.in. podczas festynów letnich.

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana do końca października 2014 roku.

Fot. Lider cyklu promocji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz